Web-udvikler og hjemmeside-snedker: Vi har i mange år udviklet dynamiske portaler/hjemmesider. Fx. Øko-info har mange brugere som sammen med Øko-nets database udgør et stort kundepotentiale.

Hvad skal der til for at vi kan skabe midlerne til en fuldtids web-udvikler/-master stilling. Kunne man producere 4-8 standard hjemmesider á 10.000 kr. om måneden?
Kunne der skabes andre indtægter via portalerne – fx via annonce-salg mv. Hvis man begynder at være daglig redaktør på portalen, med faste ugentlige nyhedsmail mv. – kan man så skabe et større kundegrundlag, der igen giver større volume i forhold til værdien af portalen.

Vi har skabt masser af muligheder – er du i stand til at udnytte dem?

Lyder dette interessant? – så kontakt sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen for en nærmere snak om at blive web-medarbejder, -udvikler og hjemmeside-snedker hos Øko-net

————————————————–
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Svendborgvej 9, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Tlf.: 62 24 43 24
Mobil: 40 73 43 24

Fax: 62 24 43 23

E-mail: lmn@eco-net.dk

Hjemmesider:
http://www.eco-net.dk
http://www.eco-info.dk
http://www.bu.dk
http://www.cdbu.dk
————————————————–
Øko-net er medlem af de to paraplyorganisationer: “92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (20 danske miljø- og udviklingsorganisationer) og “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer)

Øko-info

Bæredygtig Udvikling