Velkommen til tema-seminar om psykologiske barriere for bæredygtig omstillingog unge i bæredygtighedsarbejdet. Vi tager afsæt i Rio-processen for bæredygtig udvikling, der netop har rundet de første 20 år med Rio+20 Verdenstopmødet, juni 2012. Hvor sejler vi hen? Styre vi selv? Og kan vi?

Mød og hør oplæg ved:
Malaika Thomsen, cand. psych. og praktiserende psykolog
Helene Albinus Søgaard, stud.scient.pol, fra Omstilling Nu
Mikkel Iversen og gæster fra Afrika, kampagnekoordinator for Tour De Future
Jens Galschiøt, billedhugger / AIDOH – Art In Defense Of Humanism

PROGRAM

Søndag d. 28. april 2013

10.00-10.30
Ankomst og indtjekning

10.30-12.30
Øko-nets generalforsamling
Øko-nets generalforsamling 2013 afholdes i Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N. Dagsorden ifølge vedtægterne (der kan findes på Øko-nets hjemmeside), herunder beretning om netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

12.30-13.30
Hejsa, netværk og frokost-sandwich ved Stine Fidus fra Den Selvforsynende Landsby i Hundstrup på Sydfyn, der står for forplejningen hele dagen.

13.30-13.45
Velkommen til seminaret ved Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i Øko-net
Introduktion til dagen og kort præsentation af Øko-nets nye indsats for at skabe et landsdækkende netværk med overblik over økologisk og bæredygtig praksis: Grønt Overblik. Samt introduktion til visionen om at etablere en ungdomsorganisation i regi af Øko-net.

13.45-14.45
Malaika Thomsen, psykolog
“De psykologiske barriere for en bæredygtig udvikling”
Med udgangspunkt i en undersøgelse af strategier til fremme af miljøvenlig adfærd, vil der komme bud/svar på bl.a. følgende spørgsmål:
1. Vi ved det (vist) godt, at vi skal opføre os miljøvenligt. Hvorfor er vores samfund så ikke mere tydelig og organiseret i gang med en bæredygtig omstilling og uddannelse?
2. Vi siger, tror og tænker at Danmark er et bæredygtigt land. Hvorfor gør vi så ikke det vi godt ved fuldt og 100% ud, så vi kan være forbilleder for resten af verden? Snyder vi eller er der en/flere barriere vi ikke har gennemskuet/ser?
3. Hvad er en psykologisk menneskelig barriere for at være bæredygtig i sit liv? Kan man lære, uddanne, oplyse sig over/om den? Eller er der også en økonomisk barriere der altid spiller ind?

14.45-15.45
Helene Albinus Søgaard, Ungenetværket Omstilling Nu
“Unges appel om omstilling til en bæredygtig fremtid nu”
Rio-processen har kørt i mere end 20 år, men hvornår ser vi de tiltag der skal til for de nødvendige resultater og en reel bæredygtig omstilling? Det har 50 unge formuleret et bud på i en appel til regeringen og Folketinget.

15.45-16.15
Pause og netværk – med kaffe/te og kage

16.15-17.15
Mikkel Iversen og gæster fra Afrika, Tour de Future, Mellemfolkeligt Samvirke
“En landsdækkende cykelkaravane for bæredygtig udvikling”
Sådan sætter vi Rio+20 og bæredygtig udvikling på dagsordenen, med Tour de Future – en cykelkaravane mod madbenzin. 870 millioner mennesker sulter – og samtidig hælder vi mad ned i vores benzintanke, hver eneste gang vi tanker op. Hvordan hænger det sammen? Hør om Tour de Future og hør unge afrikanere fortælle deres version af hvordan forbrug af biobrændstof i vesten tager jorden fra fattige bønder i Afrika.
Læs mere her: www.tourdefuture.dk

17.15-18.15
Jens Galschiøt, billedhugger og debattør
”Om at bruge kunst i kampen for en samfundsforandring”
AIDOH har i mange år lavet politisk kunst, bl.a. Balanceakten, der er dedikeret til FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Rundvisning og præsentation af Galleri Galschiøt.

18.15-20.00
Folkekøkken-suppe, musik og hyggeligt samvær – afsluttende netværk i Galleri Galschiøt. Der vil være en mindre bar til aftenen, med salg af økologisk vin, øl og vand.

Tilmelding og praktiske oplysninger her på siden – senest d. 24.04

Pris for deltagelse i årsmødet og seminaret:
– for medlemmer af Øko-net: 200 kr.
– for ikke medlemmer af Øko-net: 300 kr. (medlemskab af Øko-net kan dog tegnes ved tilmelding, og koster 250 kr. eller 175 kr. (for arbejdsledig/studerende/pensionist), hvorefter man kan deltage i årsmødet og seminaret for 200 kr.).
– for efterskoleelever og unge i ungdomsuddannelse, er der rabat, og prisen er: 50 kr.

Af hensyn til arrangementets afvikling er der tilmeldingsfrist onsdag d. 24. april:
Bindende tilmelding sker på tlf. 62 24 43 24 eller e-mail: eco-net@eco-net.dk
Ved tilmelding skal deltagergebyret forudbetales ved overførsel til Øko-nets konto i Merkur: Reg.nr. 8401 konto-nr. 000 102 1494 eller ved fremsendelse af check (adresse: Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg). Ring/send (helst pr. e-mail) samtidig:
– dit navn og din stilling / navn på organisation/forening du kommer fra
– din adresse / dit telefon-nr., e-mail & www-adresse
Vi laver en rejsekoordinering på følgende måde: Ved tilmelding oplyser du, om du har fx to pladser i din bil, (så skriv ‘bil+2 stk’), eller ønsker du kørelejlighed, så skriv ‘ø.k.’ (ønsker kørelejlighed). Så noterer vi det på deltagerlisten, der via e-mail udsendes torsdag d. 25. april, tre dage før mødet.
Rejsevejledning til Galleri Galschiøt: Galleriet ligger i Næsby i det nordlige Odense på adressen: Banevænget 22, Næsby, 5270 Odense N (www.aidoh.dk)

Hent programmet og oplæg til årsmødet