Efter d. 11. september (9/11) i 2001 gik der ikke længe før Nyrup udskrev, det såkaldte terror-valg, og som bekendt tabte. Umiddelbart efter at Fogh Rasmussen og hans VKO-flertal fik magten gik den store nedlæggelse, af store dele, af Miljø- og Energiministeriet i gang. Bl.a. lukkede man Den Grønne Fond, der havde støttet det folkelige og folkeoplysende miljø- og bæredygtigheds arbejde. Herunder Øko-net og en række andre danske ngo’ere, der dengang fik et årligt driftstilskud. Det beklagelige i forløbet var, især, at dette skete uden nogen form for dialog. Man lukkede bare alt.
Nogle år efter holdt Fogh Rasmussen den berømte tale om at Ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik. Men desværre er det ikke sandt, og det er ikke gået frem for dansk natur under VKO. I 2007 vendte regeringen og Fogh Rasmussen nærmest 100% i spørgsmålet omkring vores energi, og erklærede at Danmark skulle være 100% uafhængig af fossile brændsler. Dette har dog foreløbig ikke ført til megen handling – og da Danmark i 2009 var vært for klimatopmødet COP15 gik det som bekendt helt galt – vores nye statsminister Løkke Rasmussen m.fl. var ikke opgaven voksen, og formåede ikke at sikre klimaet og at skabe afgørende aftaler i København. Det hele endte tværtimod meget pinligt.

Nu er der så gået 10 år, siden 9/11 og vi står nu ved et afgørende valg – næsten 10 år med VKO er snart slut! Vi må derfor stemme grønt d. 15. september – og dernæst i gang med at rydde op efter VKO – og vi er klar her i den folkeoplysende lejr! Bl.a. skal vi have gang i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), hvor der stadig er nogle år tilbage af det forberedende FN-tiår for UBU. Næste år er også 20 året for det første store topmøde om Miljø- og Udvikling, Rio-topmødet 1992 – dette markers ved et nyt stort møde om bæredygtig udvikling, igen i Rio i juni 2012, Rio+20.

En af de afgørende udfordringer for Øko-net, efter lukningen af Den Grønne Fond, var at vi ikke kunne fortsætte udgivelsen af Nyhedsbladet Øko-net, der ved valget i 2001 udkom i et oplag på 10.000, 4-6 gange om året, der for største delen blev sendt rundt til landets skoler, biblioteker, miljø- og folkeoplysende organisationer osv.

I det foreløbig næstsidste nyhedsblad, nr. 56, marts 2004, der havde leder-overskriften ’En uvis fremtid! skrev vi følgende:

VK-roundup
Der er gået mere end to år nu, siden VK-regeringen kom til og lystigt gik i gang med at nedlægge råd, nævn og puljer.

En af konsekvenserne har været en stor afmatning i det ellers tidligere engagerede og folkelige oplysningsarbejde om økologi og bæredygtighed. Fx er de grønne guider hårdt ramt og der er nu meget få miljø- og energikontorer tilbage. Før var sådant arbejde medfinansieret af staten Danmark. Bl.a. fordi man efter FN-konferencen i Rio i 1992 vedtog Agenda 21-deklarationen, der påpeger, at der skal et bredt folkeligt engagement til for at skabe og sikre en fremtidig bæredygtig udvikling. Den nuværende regering har valgt at se stort på dette og medvirker i øjeblikket til, at flere års opbyggede erfaringsnetværk og kompetencer falder sammen og ødelægges. Det er en stor fejltagelse, som regeringen forhåbentlig kommer til at bøde for. I mellemtiden gør bl.a. Øko-net og Det Økologiske Råd, jf. omtalen på bagsiden, hvad vi kan for at overleve – det kan jo så være en oplivende trøst, at græsrødder som regel aldrig kan slås helt ihjel – heller ikke ved langvarig påvirkning af VK-roundup.

Vi fortsætter – støt op og vær med!

Du kan bl.a. Synes godt om vores nye FB-side – og følge med på Facebook, det sker her:
https://www.facebook.com/pages/%C3%98KO-NET/144487175645018?sk=wall

Benyt samtidig tiden til at blive medlem!! og vær med til at styrke Øko-net i den folkeoplysende verden! På vej mod det kommende valg og forhåbentlig nye grønne vinde, har vi masser af initiativer og vigtige opgaver – kom med – og bliv medlem nu for 50 kr. for resten af 2011 – og giv samtidig et støttebeløb på min. 50 kr. og få én CD (Klimaalarm cden fra 2009).
Dit medlemskab mv. kan indbetales på: Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494 (Merkur)
Send samtidig navn og adresse. Eller ring på nedenstående nummer.
Tlf.: 62 24 43 24 / Mobil: 40 73 43 24

Vi går efter en grøn fremtid!
Slut med VKO Roundup…
Stem grønt!

Bedste hilsen
Øko-net

 

NY Øko-net Side på Facebook