UNESCO-konferencen vil gøre status over FN-tiåret og vil sætte fokus på Uddannelse for Bæredygtig Udviklings (UBU) efter 2014. Bl.a. ved lancering af det såkaldte Global Action Programme (GAP). Konferencen vil således især have fokus på videreførelsen af ESD efter FN-tiåret.
Øko-net har fået en plads i den danske delegation til konferencen, der i forhold til den sidste større internationale ESD-konference, halvvejs-konferencen i Boon 2009, hvor vi også med 92-gruppe-mandat deltog i en gruppe med i alt ti danske deltagere, så har denne centrale konference kun fire deltagere. Og der er desværre en meget lille deltagelse fra den danske regeringsside, så at sige ikke nogen. Således har undervisningsminister Christine Antorini besluttet ikke at deltage, og har lagt hele deltagelsen over til Den danske UNESCO-nationalkommissionen. Således ledes den danske delegation af den forholdsvis nye danske generalsekretær for UNESCO- nationalkommissionen, Jens Dalsgaard. Derudover består delegationen af endnu én fra nationalkommissionen og to fra RCE-Danmark, hvor Øko-net også er i bestyrelsen. Forud for verdenskonferencens deltager RCE-Danmark, som Øko-net også er en del af, i den 9. RCE Global Conference fra d. 4.-8. november i Okayama.

I de sidste mange år har vi fra Øko-net og 92-gruppen fulgt UBU/ESD og deltaget i de fleste møder og arrangementer. Udover vi selv har stået for den danske åbningskonference (2005) og halvvejs-konferencen (2010) og vi er i øjeblikket, igen med støtte fra 92-gruppen, er ved at planlægge en dansk status/slut konference, der kommer til at foregå fredag d. 23. januar i Fællessalen på Christiansborg. Program og indbydelse udsendes i slutningen af november. Resultaterne fra UNESCO- konferencen i Japan vil indgå i det endelige programarbejde omkring den danske konference, og vil blive brugt i status markeringen for det danske UBU-arbejde.

World conference on ESD

RCE Network