– tre fremtidsbilleder af et bæredygtigt Danmark

tilbage til oversigt

Beskrivelse

Hæftet indeholder tre fremtidsbillder af hverdagsliv i et bæredygtigt Danmark. Formålet er at inspirere til debat om, hvordan vi får skabt et bæredygtigt samfund, og hvad det vil betyde for vores hverdag.

Fakta

ISBN / ISSN nummer
ISBN 87-988167-1-3

Forfatter
Øko-net

Sprog
Dansk

Udgiver
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net
Højskolehjemmet
Svendborgvej 9
Ollerup
5762 Vester Skerninge

Udgivelsesår
2001

Udgivers mail
eco-net@eco-net.dk

Udgivers WWW
www.eco-net.dk

Publikationen kan ses på:
www.baeredygtigudvikling.nu/