– skal ret og pligt til bevarelse af vores naturgrundlag indskrives i grundloven?

tilbage til oversigt

Beskrivelse

Denne debatpjece samler nogle centrale pointer og konklusioner fra et debatmøde, som Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis afholdt grundlovsdag, d. 5. juni 2003, om “Natur og miljø i grundloven”, hvor der varindledende oplæg af:

    • Mikael Witte (forfatter)
    • John Holten-Andersen (Naturrådet)
    • John Nordbo (92-gruppen)
  • Anne Mette de Visser (Øko-net)

Debatoplægget er tænkt som inspiration til en fortsat debat rundt om i landet – fx på folkehøjskolerne, gymnasierne og i oplysningsforbundene mv.

Debatmødeoplæggene kan læses i deres fulde længde på internettet, hvor de også kan downloades som pdf-filer (velegnede til kopiering) – find dem på det specielle grundlovs-område på portalen for bæredygtig udvikling:
www.BæredygtigUdvikling.nu

Hvis du/I bruger oplægget til en lokal debat, hører vi gerne fra jer – send meget gerne et par ord om jeres arrangement – fx nogle citater og en konklusion.

Fakta

Forfatter
Øko-netSprog
Dansk

Udgiver
Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis/ Øko-net
Svendborgvej 9
Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 43 24
Fax 62 24 43 23

Udgivelsesår
2003

Udgivers mail
eco-net@eco-net.dk

Udgivers WWW
www.eco-net.dk

Publikationen kan ses på:
www.baeredygtigudvikling.nu/