Verdenssamfundet konfronteres i dag med en række sociale og økologiske problemer. Disse problemer blev i høj grad skabt ved, at samfundene blev bygget uden hensyntagen til miljømæssig levedygtighed.

Problemerne udgør et afgørende ultimatum for menneskeheden: At lære hvordan vi udvikler samfundet samtidig med, at miljøet opretholdes. Dette har vi mulighed for at lære gennem Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) var i 2010 halvvejs.

Tiåret blev vedtaget som en udløber af FN-verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. Erfaringerne viste dengang, at arbejdet med en bæredygtig udvikling ikke kan lykkes uden en kraftig intensivering af uddannelse for bæredygtig udvikling. En indsats hvor handlingskompetencer er vigtige, og der derfor lægges vægt på samspillet mellem teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og værdiprioriteringer og holdninger. Uden en sådan indsats kan vi ikke nå frem til en bæredygtig udvikling, hvor kommende generationer har samme muligheder som os.

Danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling – kom i november 2010 med en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret.

De 7 anbefalinger fra 92-gruppen til den danske regering, Folketinget og andre beslutningstagere er:

1. En national handlingsplan skal lanceres nu! (HOLD LØFTER)
2. Staten skal gå foran! (VISE AT DET ER ALVOR)
3. Bæredygtig udvikling er god økonomi – sæt penge af! (LANGSIGTET INVESTERING)
4. Et folkeoplysningsprogram for bæredygtig udvikling! (OPLYSNING OG DELTAGELSE)
5. UBU-uddannelse for alle – på hele kloden! (GLOBALT PERSPEKTIV)
6. Styrk det nordiske samarbejde! (SAMARBEJDE)
7. FN-tiåret er en start! (VEDVARENDE INDSATS)

Anbefalingerne er stadig aktuelle og det er oplagt at gribe dem og videreudvikle dem, fx i forbindelse med Ny Nordisk Skole.
Anbefalingerne kan i deres fulde længde hentes her:
http://web.eco-net.dk/home/7UBU_anbefalinger2010.pdf

RCE Danmark
Den forrige regering støttede et regionalt fagligt netværk og videnscenter i Danmark, RCE Danmark (The Danish Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development), der er blevet godkendt som et af ca. 100 centre FN har godkendt verden over. Her har man startet arbejdet med at etablere mødepladser og stimulere udviklingsprocesser i mellem den store bredde af pædagogiske institutioner, oplæringscentre og folkeoplysningstiltag som arbejder med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark.

Det er super vigtigt for UBU i Danmark at dette etablerede netværk og videnscenter kan fortsætte efter 2012 hvor den nuværende bevilling fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet udløber. Der arbejdes i øjeblikket på at finde den nødvendige finasiering for RCE Danmarks fremtid – der er bl.a. taget kontakt til fire ministerier. Men der er for nuværende stor usikkerhed om regeringens opbakning og netværkets mulighed for at fortsætte.

Jeg håber at dette indspark kan være med til at sætte gang i debatten om og handling for UBU i forhold til Ny Nordisk Skole. Vi deltager gerne i et udviklende arbejde.

Mvh.
Lars Myrthu-Nielsen
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net
4073 4324

 

Indsparket på Ny Nordisk Skoles hjemmeside

Indsparket på Øko-nets FB-gruppe

Ny Nordisk Skole hjemmeside