Øko-net har netop udgivet et nyt tema-nummer af Nyhedsbladet Øko-net om FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Øko-net varetager fra sit sekretariat en del nationale aktiviteter omkring UBU i Danmark.
Med det nye tema-nummer samles der op omkring starten af tiåret der lød d. 1. januar 2005. I tema-nummeret præsentere således tiåret og der peges bl.a. på at det er nødvendigt at der laves en bred national strategi i Danmark for tiåret.

I tema-nummeret bliver der også samlet op omkring den danske åbningskonference for tiåret som Øko-net stod for i marts 2005.
På Øko-nets nationale portal for tiåret – www.ubu10.dk – kan man nu finde referater fra åbningskonferencen og en større rapport fra cafédialogværkstederne på konferencen.

Læs meget mere om tiåret i tema-nummeret der kan downloades her fra sitet, eller gå til Øko-nets portal for UBU, hvor man også kan hente tema-nummeret.

På hjemmesiden finder man også 92-gruppens indspark til den danske nationale strategi for UBU. Øko-net er aktiv medspiller i 92-gruppens uddannelses-udvalg, der har udarbejdet notatet.

ubu10.dk

Læs cafédialograpporten
fra åbningskonferencen i marts

Læs 92-gruppens indspark