STORE BÆREDYGTIGHEDSDAG 2024
Fredag d. 26 april 2024 kl. 15.00-21.30
Sted: Andelsboligforeningen Søpassagen ved Ryesgade/Fredens Park (Beboerhuset, Søpassagen 18 st. tv. 2100 København Ø)

** FORFRA – grønt møde om landet og naturen!
Fokus på agerjorden og naturen, landbruget og livet i havet, den sande og den falske grønne omstilling.
Begivenheden på Facebook: https://www.facebook.com/events/752868410147503
INTRODUKTION OG BAGGRUND:
Store Bededag er nu Store Bæredygtighedsdag!
Så ta fri og kom med til: Oplæg og debat / Øko-folkekøkken / Kultur For Natur-musik.
For andet år tager vi igen udgangspunkt i den ny beskatning af smålandbrug, der vil tvinge mange til at lukke og sælge til industrilandbrug, så natur bliver pløjet ned og frugtbar jord lagt øde med gylle, dybdeplove og giftig kemi.
Havene stiger, arterne uddør, vejret går amok, grundvandet bliver udrikkeligt, det åbne land tømmes for alt andet end monokulturer, og giftene breder sig på land og i by. Imens går det strygende med den grønne omstilling…! Men noget må jo være gået galt på vejen!?
Store Bededag blev afskaffet, men på den samme dag holder vi nu Store Bæredygtighedsdag, hvor vi vil drøfte, hvordan vi for alvor kommer videre med en folkelig bevægelse, der gennemtvinger og sikre en reel grøn omstilling.
Jordspørgsmålet er afgørende. Og der skal mange flere mennesker med til at deltage i et nyt landbrug (og naturens genopretning), der er regenerativt, økologisk og naturnært, og som danner grundlag for fællesskaber omkring andelsjordbrug og smålandbrug og sikringen af vores natur og biodiversitet.
Du er velkommen til Store Bæredygtighedsdag fredag d. 26. april i København (Søpassagen) og at vær med til at sætte gang i et sandt bæredygtigt landbrug og en genstart for naturen – Vi siger: ”FORFRA og videre med miljøkampen!”
Bliv inspireret af kronikken “Forfra for miljøet” fra 10.04.24 i Fyens Amts Avis:
https://eco-net.dk/forfra-tanker-kronik-i-anledningen-af-oeko-nets-foerste-30-aar/
PROGRAM
15.00-15.30: Ankomst og netværk.
Michael Rexen (M Rexen) spiller i løbet af programmet nogle af sine sange!
15.30-18.30: Oplæg fra bl.a.:
* Ole Kjærulff Davidsen, forperson for Frie Bønder – Levende Land
* Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder af Øko-net og Lev & Lær Gården
18.30-19.30: Øko-folkekøkken – lidt grønt med dip og brød. Pris 50 kr. pr. næse.
19.30: Musik – netværk og hygge

Arrangeret af:

Frie Bønder – Levende Land & Øko-net
I 2024 er det andet år med Store Bæredygtighedsdag.
Og næste år er det fredag d. 16. maj 2025 i Fællessalen på Christiansborg og (måske) efterfølgende på en anden venue Kultur For Natur & Musik.

PRAKTISK:

Tilmelding er vi glade for, især i forhold til planlægningen!
Tilmelding sker på mail til Øko-net på mail: eco-net@eco-net.dk
Evt. spørgsmål kan få hjælp på 4073 4324 (Lars)