Demonstration 17. maj
Klimabevægelsen indbyder til demonstration lørdag den 17. maj 2008 i København under parolen:

STOP KLIMAKATASTROFEN
Vi vil, vi kan og vi skal!

At købe el-spare-pærer og huske at slukke fjernsynet løser ikke alene problemet. Der skal langt mere til:

* Massiv omlægning til vedvarende energi
* Bedre kollektiv trafik
* Energi-neutralt byggeri
* Omlægning til mere bæredygtig og økologisk produktion i landbruget

Opbakning
Demonstrationen bakkes op af en række andre danske miljø-organisationer som også ønsker og arbejder for en mere ambitiøs klimapolitik: Noah, Levende Hav, Organisationen for vedvarende energi (OVE), Natur og Ungdom, Øko-net, KlimaX, Det Økologiske Råd, og Penguin Army.

Find programmet for demostrationen her: ww.klimabevaegelsen.dk

Program d. 17. maj 2008

Klimabevægelsen