VIL DU VÆRE BEHJÆLPLIG MED AT SAMLE STØTTEBELØB IND OG SKAFFE NYE MEDLEMMER? – SÅ HENVEND DIG OG VI SENDER KAMPAGNE-MATERIALE TIL BRUG FOR I SOMMER!

Øko-net behøver din/jeres hjælp – ‘100 støttebidrag á mindst 50 kr. om året’ – det er mindstekravet i lovgivningen for at være godkendt som § 8A-organisation.

Denne godkendelse betyder, at bidragyderen får fradragsret for de gavebeløb, der overstiger kr. 500 dog maksimalt kr. 5.000 om året. Øko-net er § 8A godkendt og fik derfor i 2002 adgang til at søge Finansstyrelsens Tips- og Lottomidler og derigennem fik næsten 72.000 kr. i driftstilskud.

Dit personlige støttebidrag (ud over det årlige medlemskontingent) har altså stor betydning og effekt. Det siger sig selv at også større bidrag er meget velkomne.

Indbetalinger til Øko-net kan ske på følgende måder:
Via netbank / direkte overførsel til vores konto i MERKUR – Den Almennyttige Andelskasse: Reg. nr. 8401 Kontonr. 102 1494Eller vores giro-konto kan benyttes med giro-nr. 1-222 07 66 – et girokort kan evt. rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. Støttebidrag/gavebeløb kan også fremsendes som check.

VIL DU VÆRE BEHJÆLPLIG MED AT SAMLE STØTTEBELØB IND OG SKAFFE NYE MEDLEMMER? – SÅ HENVEND DIG OG VI SENDER KAMPAGNE-MATERIALE TIL BRUG FOR I SOMMER!