Opbakningen fra alle brugere og modtagere af Øko-net er af afgørende betydning for Øko-nets fortsatte arbejde med at lave folkeoplysning og netværk om økologi og bæredygtighed.

Efter lukningen af Den Grønne Fond modtager Øko-net ikke længere et driftstilskud fra Miljøstyrelsen. I den forbindelse har miljøminister Hans Chr. Schmidt skrevet følgende til Øko-net: Styrken i de grønne organisationer og netværk ligger i, at de er medlemsbårne og baseret på en folkelig forankring. Opbakningen til organisationer må vise sig i form af befolkningens villighed til at bidrage til deres finansiering. Jeg ser det ikke som statslig opgave at støtte driften af grønne organisationer.

Opbakningen fra alle brugere og modtagere af Øko-net er derfor af afgørende betydning for Øko-nets fortsatte arbejde med at lave folkeoplysning og netværk om økologi og bæredygtighed.

Ud over medlemsbidraget er det vigtigt, at Øko-net modtager mange støttebidrag, da det er størrelsen af støttebeløbene, der afgør, hvor stort et tilskud foreningen kan modtage fra Finanstyrelsens Tips- og Lottomidler til landdækkende almennyttige organisationer.

Træk dit støttebidrag fra i skat: Alle beløb ud over 500 kr., som du bidrager med i løbet af et år, kan fradrages på selvangivelsen, dog højst 5000 kr. pr. person. Giver du fx 2000 kr. til Øko-net i løbet af 2003, kan du således fratrække 1500 kr. på din selvangivelse. Fradraget skal foretages ud fra punkt 55 på selvangivelsen.

Det koster 150 kr. om året at være medlem (for studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr.).

Ring tlf. 62 24 43 24 eller send en e-mail: eco-net@eco-net.dk hvis du vil være medlem eller give et støttebidrag.

Vi siger på forhånd stor tak for hjælpen.