INVITATION: Øko-net’s årsmøde d. 5.-6. juni 2021 på Lev & Lær Gården, v. Ollerup, Sydfyn

Grønt Grundlovsmøde:

SMIDT UD – symposium om jorden, grundloven, omstillingen, tinyhouses, flygtninge, klima og Grøn Ånd

Hent program (blad) som pdf: Øko-net blad med program – Maj 2021
Med tanker over årsmødets tema: Smidt Ud. Og præsentation af programmet.
Hent A4-poster for mødet, du gerne må dele videre.

’SMIDT UD’ (Skulptur 2020,  Aske Jonatan Kreilgaard / www.duskaloverleve.com)
Læs mere om skulpturen her: www.bu.dk/artikel/aktuelt/2021/smidt-ud

Læs fulde program for symposium her:

Lørdag 5. juni 2021

9.00-10.00 Ankomst og minglen med kaffe og te.

10.00-13.00 SMIDT UD (Grønt Grundlovsmøde)
Et skulpturelt udtryk på sammenhængen mellem klima- og flygtningekrisen.
Vi har inviteret den unge kunstner og foredragsholder Aske Jonatan Kreilgaard til at holde en grøn grundlovstale, med efterfølgende dialog! Han har lavet ’Smidt ud’ – læs om skulp- turen her: www.bu.dk/artikel/aktuelt/2021/smidt-ud Læs mere om Aske her: www.duskaloverleve.com
Så vidt det er muligt sker denne del i samarbejde med Demo- kratifestivallen i Ollerup med bl.a. live transmission af statsmi- nister Mette Frederiksens grundlovstale på festivallen, som så vil indgå i debat og dialog til Grønt Grundlovsmøde.

Øko-net og Grøn Folkeoplysning:
Under grundlovsmøde-sessionen bliver der også en kort præsentation af hvad der sker i omring Grøn Folkeoplysning i Øko-nets verden. Det handler om vejen videre frem; og starter så at sige fra toppen, i Nordjylland, med grøn folkeoplysning og opbygning af et landsdækkende Grønt Overblik.
Et nyt Øko-net projekt der starter i 7 kommuner i Nordjylland i sensommeren: ”Ensomhedens grå firkanter eller fæl- lesskabets grønne cirkler”. Derfra går vejen videre, måske til andre kommuner, men sikkert mod græsrods-folkemødet GrøntMøde Sydfyn i 2022.

13.00-15.00 Frokost og netværk.
Rundvisning og præsentation af Lev & Lær Gården.

15.00-18.00 GRØN ÅND – et skriv til alle, der regner sig som del af den grønne bevægelse
Præsentation af, dialog og debat om skriftet ’Grøn Ånd’, ved Niels-Simon Larsen, aktivist i Klimacafegruppen.dk og Øko-net. Find skriftet her og læs det: www.grønånd.dk
For nogle kan ordene grøn ånd lyde fremmed, men ethvert samfund har en bestemt ånd. Hvad er den nuværende dan- ske? Hvordan får vi en ny ånd ind? Der er sket en fjendtlig magtovertagelse af begrebet ‘det grønne’. Oprindelig havde det noget at gøre med en anden livsform end den materialistiske, kapitalistiske, forurenende, ressourceopbrugende og naturø- delæggende. Senere blev det noget med, at, jo, vi skulle da fortsætte med overforbruget, det skulle bare ikke går ud over naturen, ressourcerne, biodiversiteten og vores helbred, men det kan ikke undgås, kan enhver jo se.

18.00-18.30 Pause

18.30-20.00 Økologisk buffet og fællesspisningen ved Niklas

Milthers fra Nordhøj Permakultur: www.nordhøjgård.dk

20.00-23.00 Netværkshygge & gademusik med David Skunk ’One Man Street Band’ with friends: Michael West

Søndag 6. juni 2021

8.30-9.30 Ankomst – kaffe og te, og lidt morgenmad.

9.30-11.00 Øko-net’s Generalforsamling 2021
Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk

11.00-13.00 TINYHOUSES & OffGrid-LEVEVIS
”Hvorfor det skal være så pokkers svært at leve småt og kampen for alligevel at få lov”.

Mød Jettie Nielsen fra Grobund Brenderup og Brende-
rup Højskole, der netop har præsenteret ’Det store offgrid tinyhouse kursus’, som skulle have startet 12. maj (nu udsat pga c-19). De har gjort alt, for at skabe det mest omfattende kur- sus til at lære, hvordan man bygger et hus, der er bæredygtigt for omverden og for din økonomi. Læs programmet, og meld dig til på www.brenderuphojskole.com/tinyhouse

13.00-14.00 Reste-frokost og farvel.


Praktisk Info vedr. deltagelse i symposium og årsmødet 2021:


Der er tilmelding til årsmødet.
Og vi følger reglerne indført pga Covid-19, og vi må max være 50 personer til mødet.  Tilmeldingerne bliver modtaget efter først til mølle-princippet.  

Deltagelse koster for medlemmer af Øko-net 225 kr.
OBS: Det koster 325 kr. for nye medlemmer, der samtidig inkl. deltagelse får et intro medlemskab til Øko-net i 2021.
Det koster 175 kr. for studerende, der deltager til nedsat pris, også inkl. intro medlemskab til Øko-net i 2021.
Beløbet dækker forplejning mv. under seminaret/årsmødet. 

Der vil i tillæg være en Øko-bar med rimelige priser.

Ved tilmeldingen overførs deltagergebyret til Øko-net’s
Mobilepay: 55095 eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494

Tilmelding sker ved at sende en tilmeldings-mail til: eco-net@eco-net.dk senest torsdag d. 3. juni (hele dagen).
Oplys følgende ved tilmeldingen: Dit Navn / Din Organisation / Titel / Adresse & Mobil-tlf.nr. / Mail / Hjemmeside.
(Vi laver en deltagerliste og udsender til alle lige op til mødet).

Adresse og overnatnings-muligheder:
Lev & Lær Gården, Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg.
Der er mulighed for at slå telt op, eller at sove i bilen. Oplys gerne ved tilmelding, om du vil sove i telt eller bil.  Ellers kan du booke et bed & breakfast i Svendborg-området, eller på Vandrehjemmet, Danhostel i Svendborg. 

Vel mødt til sommer-årsmøde i Øko-net!