Et økologisk netværk sammen!

– en anmeldelse af det stiftende møde af Øko-net i dagene d. 21-23. januar 1994

v. Hanne Nordahl Wegge (Svanholm den gang)

Som indledning til omtalen i Nyhedsbrev. Feb. – 94 for Andelsselskabet EVA (Stiftet juli 89 på Vestjyllands Højskole) var der en præsentation af ’Det grønne islæt i erhvervsuddannelserne’.

I samme måned, december 1993, som invitationen til stiftelsen af Øko-net havde Undervisningsminister Ole Vig Jensen taget initiativ til at fremme: ”Et grønt islæt hos de faglige udvalg i samtlige af landets erhvervsuddannelser”.

I en skrivelse fra Undervisningsministeriet den 21. december 1993 hvor der bl.a. står:

”Blandt de mange udfordringer, som udviklingen i samfundet stiller os over for er hensynet til vores miljø formentligt en af de største. Det er ganske tydeligt, at vores hverdag bliver nødt til at medtænke et grønt islæt. Der er i flere sammenhænge peget på, at det handler om at finde nogle bæredygtige udviklingsveje, som sikrer, at vi kan tilgodese vores nutidige behov, uden at fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov kommer i fare”.

(mine understregninger)

… …

Endelig fristes jeg til at sige, her 7 år efter Brundtlandsrapportens udgivelse, kom DEN GODE nyhed, som nok er være at holde et vågent øje med her i foråret 1994.

og på fyn blev der sidst i januar flettet og knyttet

et økologisk netværk sammen.

Endnu en god nyhed sprang ud af vintergrøden på Den Frie Lærerskole i Ollerup på Fyn, hvor 160 mennesker var samlet i weekenden 21.-23. januar om at stifte:

”Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis”.

Optakten til stiftelsen var et seminar med teori og praksis udi økologisk folkeoplysning af den mest saftspændte slags, med oplæg af lærer Bo Bramming ”Et økologisk natursyn til skolebrug”, journalist Ejvind Larsen ”Økologi er visdom – ikke videnskab”, psykolog Jeppe Læssøe ”Lad hundrede social økologiske centre blomstre”, havebrugslærer Sten Porse”Den levende jord”, Ingegerd Auken ”Naturhistorien om Elefanten” og Gunvor Auken ledte os helhjertet igennem stiftelsesseancen sammen med lærerstuderende Lars Myrthu-Nielsen.

Økologisk mad tilberedt i glæde, kunstnerisk anrettet, serveret med smil og hatten på sned af kokkene fra Svanholm Storkøkken.

Skolens Aktiv Grøn Gruppe sørgede for en postmodernistisk udsmykket bar, hvor klodens sidste næringsfattige bagerfranskbrød hang i snore fra loftet, vakkelvorne trebens cafeborde (symboliserende den permanente krise) faldt om ved mindste berøring, fremtidens komme var at finde på plancher om skolens jordværksted og udstilling af mange forskellige social kulturelle økologiske projekter i plancher – og pjeceform.

I baren kunne der købes økologisk vildmarkssaft, økologisk øl, økologisk vin og økologisk kaffe, serveret af ØNDIGE unge kvinder klædt i fusionsdress skåret over læsten Urhippie/Byøkolog, så vidt jeg kunne tyde skolens nye tøjtrend.

Stærke meninger og varme snakke svirrede rundt efter de spændende oplæg, som det vil være for omfattende at komme ind på her i denne appetitvækker om det nye netværk. Men få glimt af det klare økologiske lys må lige med:

Fra ”Økologi er visdom – ikke videnskab” af Ejvind Larsen:

”Økologi kan gives HÅBET tilbage, glæden og morskaben. Det kunne være vidunderligt om vi kunne blive færdige med FREMSKRIDTET, så vi kunne komme i gang med at få det rart med hinanden”…. ”Visdom er, at vores mellemværender skal være legende, og selv om det ikke er til at styre, skal vi blive ved med at lege”….”Naturvidenskaben sætter et mål og rammer, og får derved magten tildelt, men ikke kraften til at bedåres af en solnedgang”….”Det eneste Kristus ikke kan bruges til, det er at udøve magt”…”Gud Fader er kun kærlighed, kærlighed og kærlighed”.

Fra ”Lad hundrede social økologiske centre blomstre” af Jeppe Læssøe, psykolog ved DTH:

”Socialøkologiske centre skal udgøre KRAFT-centre i lokalsamfundene, hvor borgere kan skabe en integreret social og økologisk forsvarlig udvikling i deres nærmiljø ved at samordne politiske, sociale, kulturelle, miljøforbederende og økologifremmende aktiviteter”. Jeppe Læssøe pointerede at borgernes egne erfaringer i høj grad skulle bære en sådan udvikling frem, og han fortalte om udviklingen af foreskelligartede sociale økologiske kraftcentre rundt om i landet, Ballerup, Langeland, Hvidovre, København o.a. Beskrivelserne kan læses i DTH’s tværfaglige blad PÅ TVÆRS nr. 2 1993. Det er uhyre interessant læsning, om hvordan økologien gribes praktisk an.

Fra deltagerne i seminaret fik vi en masse informationer om andre sociale økologiske tiltag, som spirer over det ganske land. Kontakter blev knyttet og flettet sammen og konturen af netværket var nærværende og håndgribeligt.
Efter en dejlig økologisk festmiddag krydret med Tonny Trifolikum’s klovnerier, dansede vi ud til herlig folkemusik i taktfast rytme spillet af Kentor de Jett et lokale sydfynsk orkester.

Søndag gik med stiftelsen af ”Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis”, og der blev valgt en hovedgruppe. Tilfældighedernes regelmæssige orden, overblikket fora oven, kraften i blandt os. Ja mange billeder er der på det uforklarlige, men faktum blev, at der blev valgt 3 far Jylland, 5 fra Fyn, 3 fra Sjælland, som skal bestyre arbejdet frem til næste seminar i efteråret 1994, så’en hen under høst. Udover hovedgruppen er der en bladredaktion for ØKO-NET med 4 årlige udgivelser, og Aktiv Grøn Gruppe m.fl. skal sørge for at etablere et Jordværksted i Den Frie Lærerskole’s smukke have.

Et smukt logo med en trækrone glidende over i en træstamme var blevet skabt til lejligheden af kvinden Leo fra Århus, og skolens smed havde fået logoet bøjet og formet i meterlangt jern. Næste gang vi kommer pryder det nok skolens nye jordværksted.

EVA har endnu en have at fryde sig i her på jord Danmark.

Hent omtalen som PDF her: et økologisk netværk sammen_1994