I forbindelse med FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 (ESD10) vil der være nye udfordrende opgaver hos Øko-net. Opgaverne kan deles mellem nationale opgaver og internationale samarbejdsprojekter. Derfor søger Øko-net nu en eller flere kvalificerede medarbejdere i ansættelse med løntilskud. Vi søger også efter en praktikant, inden for de samme opgaver.

Projektmedarbejder
– akademikere i ansættelse med løntilskud hos Øko-net

Arbejdsområder:

Analyse af problemstillinger indenfor områderne:
• Bæredygtig udvikling.
• Uddannelse for bæredygtig udvikling.
• Økologisk praksis.
Udarbejdelse af informationsmateriale, rapporter og skrivning til web portaler indenfor disse sagsområder.
Ide generering og udarbejdelse af projektforslag.

Kompetencer:

Være i stand til at analysere og strukturere komplekse sagsområder.
Gode skriftlige formuleringsevner, der kan bruges til at omsætte et kompleks materiale til rimeligt klare og tydelige budskaber.
Er i stand til at fungere i et relativt ustruktureret arbejdsfællesskab, hvor du selv i høj grad skal formulere og skabe dine egne arbejdsopgaver og på sigt skabe grundlaget for din egen løn.
Har en positiv etisk indstilling til begrebet bæredygtig udvikling.
Har gerne nogen viden om bæredygtig udvikling, økologi, mv.

Baggrund:

ESD10 – Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

I forbindelse med FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 (ESD10) vil der være nye udfordrende opgaver hos Øko-net.

Opgaverne kan deles mellem nationale opgaver og internationale samarbejdsprojekter.

Nationalt skal vi i her og nu lave en oplysningskampagne og en åbningskonference mv. – det sker i perioden januar-april. Desuden skal vi etablere et nationalt web-sted for tiåret. Disse indledende opgaver skal gerne kaste flere projekter og økonomiske midler af sig.

Internationalt har vi allerede mange spændende kontakter. Når vi når forbi de indledende nationale tiltag og åbningen af tiåret, skal disse kontakter udnyttes og der skal etableres samarbejds- og udviklingsprojekter.

Nøgleord kan være:
fundraising
redaktionel bearbejdning af data
netværksopbygning
skrivning af tekster
projektudvikling
webmaster opgaver / webudvikling/-programmering

Nærmere oplysninger hos:

Sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen
————————————————–
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Svendborgvej 9, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Tlf.: 62 24 43 24
Mobil: 40 73 43 24

Fax: 62 24 43 23

E-mail: lmn@eco-net.dk

Hjemmesider:
www.eco-net.dk
www.eco-info.dk
www.bu.dk
www.cdbu.dk
————————————————–
Øko-net er medlem af de to paraplyorganisationer: “92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (20 danske miljø- og udviklingsorganisationer) og “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer)