Projekbeskrivelse

ØkoTræf 2000 
17. – 20. august 2000 i Roskilde
Et folkeligt initiativ, på vej mod en national Agenda 21 i Danmark

Alle har mulighed for at være med til at forme ØkoTræf2000, der skal være et møde mellem grønne organisationer, projekter og virksomheder, grønne ildsjæle og økologiinteresserede praktikere, privatpersoner, lokalpolitikere m.fl., hvor muligheder, visioner og handling sættes på dagsordenen – et træf om at gøre Agenda 21 til praksis i det 21. århundrede.
Kontakt sekretariatet for at blive en aktiv samarbejdspartner. Tilmeld dig selv, din organisation eller din idé NU!
Læs mere om ØkoTræf2000, på den nyoprettede hjemmeside for ØkoTræf2000 på adressen:
www.eco-net.dk/OkoTraef2000
Her kan man finde en omfattende projektbeskrivelse og fremover følge udviklingen og programmet mv. for ØkoTræf2000.