Mad & Debat – Folkeoplysning for flytninge

Mad & Debat – Folkeoplysning for flytninge2018-08-28T17:13:22+00:00

Projekt Beskrivelse

Introduktion til projektet ’MAD & DEBAT’

I løbet af marts/april 2017 vil der komme et program for den række af Mad & Debat arrangementer som projekter skal udvikle og afholde. Der vil blive etableret en decideret projekt-hjemmeside under eco-net.dk her hvor man vil kun følge projektet – der også slår sine arrangementer op under Øko-nets FB-side.

Baggrund og relevans for projektet:

Vi befinder os i en flygtningekrise. Og en af de store udfordringer er at få en vellykket integration, af folk fra andre kulture, der er i en ny og presset situation, hvor stress og posttraumatiske stresslidelse kan være med i bagagen. For mange skal livet leves i et fremmed land fremover.

’Folkeoplysning for flygtninge’ er en ambition for folkeoplysningen i Danmark, og vi vil i regi af Øko-net og en række indbudte lokale netværk byde ind med vores bud på aktiviteter og formidling af løsninger der kan bidrage til et godt liv, trods udfordringerne.

Dette skal ske gennem afholdelse af folkekøkken arrangementer og efterfølgende dokumentar film visninger med efterfølgende debat.

Øko-net har i det sidste år etableret en land/by-akse ved Svendborg, der går fra centrum Svendborg og 6 km ud til Egense, tæt ved Ollerup – i Svendborg er der etableret et by- sekretariat i Ribers Gård, der er en alternativ kultur-oase, med en lang række af kreative og musiske aktiviteter. I Egense er der etableret et Lev & Lær Husmandssted, og økologisk dyrkning af en række grøntsags-afgrøder inkl. kødproduktion. Aktiviteterne i projektet vil komme til at foregå begge steder, dog med hovedbase i Ribers Gård, hvor der vil kunne deltage op til 30 personer til hvert arrangement.

En af målgrupperne for projektet kan være unge mænd i fra 18 til 30 – de har ofte større problemer og har svært ved at blive integreret. Målet er at få lavet et godt mødested og opbygget en kultur for at mødes. Herunder at skabe kendskab til danske fødevarer – hvad er en rødbede og en knoldselleri? Det kan være helt ny viden for mange. Der skal således være fokus på opbygningen af hverdags kompetencer, og der skal læres redskaber til også at kunne stå for at arrangere og koordinere egne møder med mad og debat.

Konkret beskrivelse af aktiviteter:

Over 9-10 måneder i 2017 vil Øko-net i samarbejde med lokale organisationer på Sydfyn afholde folkekøkken-arrangementer i Ribers Gård i Svendborg, med udgangspunkt i produkterne fra Lev & Lær Husmandsstedet i Egense, hvor der vil være fokus på dyrkning og høstning i praksis. Disse arrangementer kombineres med afholdelse af film-debat aftenener om bl.a. grøn-omstilling og bæredygtig udvikling i den lille biograf der er i Ribers Gård – Kino 34 (også kendt under navnet Escargot obscura).

Gennem måltidet vil vi skabe mødet mellem kulturerne og menneskene der kommer derfra. Fra kl. 13.00-18.00 laves der mad af skiftende hold, fra gang til gang, bl.a. i samarbejde med den lokale kok Benny Madsen, der står bag Mr. Superfood og Ren Mad konceptet.
Fra 18.00-20.00 er der spisning og fra 20.00-22.00 er der film og debat i biografen.

Projektet har som mål at skabe og udvikle nye netværk med fokus på det gode liv og en grønnere fremtid. Det er målet at opbygge en rimelig fast gruppe af deltagere.
Det vil være muligt at deltagerne selv står for at arrangere lignende forløb med andre grupper og folk i deres netværk. Det er målet at der opbygges et netværk af tovholdere, for at kunne afvikle et folkekøkken-arrangement og film/debat-arrangementer. Vi har visionen at disse ressource vil kunne videreudvikles i samarbejde med folkeoplysningen på Sydfyn, fx som mad kurser a la det koncept oplysningsforbundet FORA har udviklet med indvandre-kvinder som undervisere. Og på sigt kan projektet også afprøves i andre byer og regioner i Danmark.

Samarbejdspartnere og netværk:

I projektet har vi taget kontakt til Venligboerne Svendborg og omegn.
Vores kontaktpersoner i Venligboerne er: Mai-Britt Schultz, tovholder og initiativtager og Adnan Kanaan, der er fra Syrien.

Desuden har vi kontakt til projektet Andelstanken på Langeland, Sine Pejs, der også har etableret et grønt kursus for flygtninge, som bl.a. bruger Lev & Lær Husmandsstedet til kursusdage. Her vil vi bl.a. gerne etablere erfaringsudveksling i forhold til de projekter der nu køres i Rudkøbing.

Desuden vil vi tage kontakt til og forsøge at etablere et samarbejde med/oplysning om projektet til:
Svendborg Integrationsråd
Lær Dansk
Kontakt Mellem Mennesker
Dansk Flygtningehjælp


Projektet er støttet af udviklingspuljen hos:
Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvis formål er: ’At udvikle og afprøve nye metoder eller nye organiseringsformer’ i folkeoplysningen.

Projekt Detaljer

Kategorier:

Projekt URL:

MAD & DEBAT