Projekbeskrivelse

 

Foreningen Øko-net (Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis) ønsker at udvikle et “Lev & Lær Husmandssted” som kan danne ramme om kurser, arrangementer og læringsforløb med fokus på dyrkning og forarbejdning af lokale fødevarer – dvs. processen fra jord til bord.

Med projektet her ønsker vi at etablere og indrette et skole-køkken og et mødelokale til afholdelse af “jord til bord køkken-workshops” – og lignende arrangementer.
Vi vil skabe et centrum for alle med interesse for at eksperimentere med og lære om praksis som øko-husmand/kvinde . Den overordnede vision er at bidrage til en bæredygtig omstilling – både inden for jordbruget og almindelige menneskers praktiske livsstil: Der har aldrig været mere brug for at lære om og praktisere en bæredygtig og grøn livsstil i hverdagen. Vi vil opbygge et udviklingscenter, hvor vi kan skabe praktiske bud på en levende, grøn livsstil og derved bidrage til løsningerne af vores fælles udfordringer, miljømæssigt såvel som kulturelt og socialt.

Besøg hjemmeside www.fremtidenshusmandssted.dk