Der havde sneget sig en fejl ind på indbetalingskortet i Nyhedsbladet Øko-net. Læs nærmere om hvordan du undgår fejlen i denne orientering.

Til orientering – sådan gør du:

På bagsiden af Nyhedbladet Øko-net nr. 52 var der et indbetalingskort til brug for medlemsbidrag/gavebeløb i 2003. Desværre var der ved en fejl kommet en forkert kode på FI-kortet, nemlig i feltet ’Til maskinel aflæsning’ hvor der i stedet for +71< skulle have stået +73<

Der er tre muligheder for at bruge indbetalingskortet – men det kræver følgende fremgangsmåde:

1. Ved indbetaling via net-bank

Benytter du net-bank skal du skrive/benyttte koden +73< og opgive dit navn og adresse (+ kundenummer).
Er der stadig problemer med kode +73<, er sidste udvej at overføre beløbet direkte til Øko-nets konto, i Merkur – Den Almennyttige Andelskasse: Reg.nr. 8401 Konto.nr. 0001021494

2. Via fremsendelse af FI-kort til betaling i din bank (og tilmelding til PBS)

Oplys din bank om at de skal bruge koden +73< og evt. at banken er Merkur – Den Almennyttige Andelskasse. Reg.nr. 8401 Konto.nr. 0001021494

3. Ved indbetaling via et postkontor

Oplys personalet om at det er koden +73< der skal bruges.

Volder indbetalingen stadig problemer bedes du kontakte os på tlf.: 62 24 43 24

Vi takker for alle medlemsbidrag og gave-/støttebeløb!