Det overordnede mål med Peoples Climate Action Sekretariatet er at engagere civilsamfundet i forbindelse med klimatopmødet i København (COP15) gennem:

• Mobilisering: Skabe rummelige og gode rammer for effektiv og engagerende mobilisering af civilsamfundet i den demokratiske proces forud for og under COP15.

• Koordinering: Sikre struktur, sammenhæng, synlighed og støtte til civilsamfundets aktiviteter.

• Inddragelse: Sikre en bredere inddragelse og involvering af danskere i aktiviteter omkring topmødet.

• Image: At medvirke til at Danmark fremstår som et åbent, demokratisk og gæstfrit land, der giver hele verdens civilsamfund positive muligheder for inkludering, udfoldelse og deltagelse i de globale klimaforhandlinger.

Som medlemmer kan optages folkelige foreninger/organisationer, som kan tilslutte sig Peoples Climate Action Sekretariatets formål, og som arbejder med klimaproblemerne.
Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes med 2/3’s flertal af bestyrelsen.

Sekretariatet skal administrerer de midler som der er afsat på Finansloven 2009 til ngo-aktiviteter under og før klimatopmødet. Der er på nuværende tidpunkt afsat 11 millioner til aktiviteter fra klimareserven og 27 millioner fra udviklingsbistanden.

På Øko-nets hjemmeside vil vi løbende følge Peoples Climate Action og sekretariatets arbejde.

**

De stiftende organisationer bag Peoples Climate Action er:

CARE Danmark
CONCITO – Danmarks grønne tænketank
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk International Bosætningsservice
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Røde Kors
Danske Kirkers Råds Klimagruppe
Det Danske Kulturinstitut
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Frie Bønder – Levende Land/Via Campesina Danmark
FSC Danmark
Greenpeace
Levende Hav
U-landsorganisationen Ibis
International Permaculture Council
Klimabevægelsen i Danmark
Kvindernes U-landsudvalg / K.U.L.U
Landsforeningen af Økosamfund
Mellemfolkeligt Samvirke
Netværket for Lokale Agenda 21 Centre
Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)
Red Barnet/Save the Children Denmark
Sex & Samfund
WWF Verdensnaturfonden
Øko-net/Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Øvrige interessenter:
92-gruppen

Læs NGO-kommentar til finansloven