Øko-net holder lørdag d. 25. marts 2006 forårsmøde og seminar med temaet: BÆREDYGTIGHED I EN GLOBALISERET VERDEN – hvad er udfordringerne og hvad kan vi bidrage med? Mødet byder på en række spændende oplæg, her i blandt for første gang i Danmark en præsentation af det norske højskoleprojekt: Pædagogik for de rige.

PRESSEMEDDELELSE 24.03.06

Pædagogik for de rige

Det som behøves nu, er ikke først og fremmest skolegang for at lære de fattige i udviklingslandende at læse og skrive, men omskolingen af de rige i nord.
Fra hjemmesiden www.pedagogikkforderike.no – et citat af Sibusiso M. Bengu, sydafrikansk uddannelsesminister under Nelson Mandela

Øko-net holder lørdag d. 25. marts 2006 forårsmøde og seminar med temaet:
BÆREDYGTIGHED I EN GLOBALISERET VERDEN
– hvad er udfordringerne og hvad kan vi bidrage med?
Mødet byder på en række spændende oplæg, her i blandt for første gang i Danmark en præsentation af det norske højskoleprojekt: Pædagogik for de rige.

Seminaret indledes med to perspektiverende oplæg af Knud Vilby, forfatter og ulandsdebattør og Troels Mylenberg, leder af journalistuddannelsen, Syddansk Universitet, der henholdsvis vil tale om: At finde fodfæste og skabe sig en eksistens – om afrikanske udfordringer / At komme tørskoet igennem velstands-overfloden – om danske udfordringer.

Efter følgende præsenteres et konkret bæredygtighedsprojekt fra Tanzania som Øko-net har været projektkoordinator for de sidste to år: Energi- og miljø – et bæredygtig udviklings- og uddannelsesprojekt i Karatu, Tanzania. Projektet har netop etableret sin egen informationshjemmeside: www.sepk.org

Fra Norge kommer Hallvard Smørgrav der er projektleder for Pedagogikk for de Rike og international konsulent for Folkehøjskolerådet i Norge. Han vil præsentere et folkehøjskoleprojekt, som tager brug af utraditionelle metoder for at mindske skellet mellem nord og syd. Projektet retter blikket mod de rige og de udfordringer vores vestlige livsstil skaber. Spørgsmålet er: Hvad kan vi i den rige Verden gøre for at vor fælles globale fremtid skal blive bedst mulig? Hovedbudskabet er at vi bliver nød til at ændre livsstil.
Projektets har to hovedgrunde til at vi bør gøre noget ved vores livsstil:
• Overdreven forbrug fører ofte til meningsløshed og depression hos os selv
• Den måde vi lever på, får negative konsekvenser for vore naboer i syd

Seminaret afsluttes med et visionsværksted med titlen: VERDENSBORGER – men hvordan? Hvad kan vi gøre her og nu for en global bæredygtig udvikling?
Jeppe Læssøe, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet, styrer processen og balancerer alle igennem et visionsværksted for verdensborgere, der skal ende ud i et idé-katalog, til hvordan helt almindelige dansker kan tage udfordrende skridt i retning mod en mere balanceret Verden.

Kort om baggrunden for seminarets tema
På Øko-nets forårsseminar 2006 er temaet hvordan vi fra dansk/europæisk side får sat en ny dagsorden, der tager højde for at skabe en international bæredygtig udvikling. Hvad skal vi fx med en velfærdskommission, der ikke med et ord nævner problematikkerne omkring en bæredygtig udvikling i dens udspil eller et Globaliseringsråd der ikke forholder sig til bæredygtig udvikling. Ses det i sammenhæng med Danmarks manglende indsats omkring FN’s opfordring til at skabe Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (jf. FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014), så er tiden inde til at ændre kursen (væk fra snæver national dansk andedams- og velfærdspolitik) til en kurs og politik, der først og fremmest handler om at skabe bæredygtighed i en globaliseret verden. Hvilket selvfølgelig betyder, at vi herhjemme må være i højeste gear for at skabe bæredygtige løsninger. Årsmødets mål er at skabe bud på dette. Årsmødet bliver således idé-producerende, men også debatterende, folkeoplysende og netværksskabende. Det hele slutter med en fornøjelig fest – med økologisk festmiddag og koncert med aktuelle Benny Holst Trio.

Yderligere oplysninger og kontakt:

Seminaret er lørdag d. 25. marts fra kl. 13.00-18.00 på Den frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn – find hele programmet som PDF på:
http://web.eco-net.dk/home/program2006.pdf

Personlig kontakt til sekretariatsleder i Øko-net Lars Myrthu-Nielsen:
mobil-tlf. 40 73 43 24 / e-mail: lmn@eco-net.dk

Relevante links:

www.sepk.org – Sustaniable Energy Project Karatu, Tanzania
www.pedagogikkforderike.no

www.ubu10.dk – dansk portal for FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
www.balanceakten.dk – ny nordisk kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
www.eco-net.dk

Hent pressemeddelelsen
som PDF