Generelt skal alt hvad Øko-net engagerer sig i tjene det overordnede mål om fremme af en økologisk og bæredygtig samfundsudvikling

Øko-net’s arbejdsmetoder er i høj grad netværksorienteret og en stor kontaktflade og et aktivt samarbejde med en bred kreds af andre organisationer, foreninger og enkeltpersoner i Danmark – ikke kun “de grønne” – prioriteres højt. Herudover er det vigtigt, at organisationen rummer en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed.

Målene om folkelig inddragelse i bæredygtig udvikling, øget økologisk bevidsthed og demokratisk dialog skal afspejle sig i Øko-net’s egen praksis:

  • Den forplejning som tilbydes, de ressourcer og den transport, som anvendes i forbindelse med arrangementer er så vidt muligt økologisk og miljøvenlig
  • På Øko-net’s debatmøder eksperimenteres med nye, demokratiske og inddragende mødeformer.
  • Herudover lægges vægt på, at økologi og bæredygtighed ikke formidles som sortsyn og begrænsninger men forbindes med livsglæde, handlekraft og humor. Derfor er det Øko-net’s kendetegn, at arrangementer ofte krydres med kulturelle indslag som musik, dans og gøgl.
  • Sekretariatets daglige drift afspejler ressourcebevidsthed m.h.t. vedligeholdelse, rengøring og materialeforbrug og affaldshåndtering.