Det Fælles Bedste

Målet er, at skabe samarbejde og videndeling mellem foreninger, borgere, virksomheder og offentlige instanser. Det gør vi ved, at styrke kendskabet til hinandens netværk, foreninger og organisationer.

Øko-net har en bod på træffet og er med til at lave to workshops. Se oversigten over workshops og kalenderen her på siden.

Kom og vær med – og se mere på:
www.DetFællesBedste.dk

Program og info om DFB