Øko-net varmer op til flere landsdækkende aktiviteter. Fra kun at have haft en central landsdækkende struktur har Øko-net nu besluttet at oprette lokalafdelinger af Øko-net rundt i landet – i første omgang i de nye regioner i Danmark. Derfor er der nu stiftet fire nye lokalafdelinger af Øko-net.

Øko-net har stiftet fire nye lokal afdelinger:

Øko-net Hovedstaden
Øko-net Sjælland
Øko-net Midtjylland
Øko-net Nordjylland
Og formodentlig følger i foråret Øko-net Syddanmark.

Med udgangspunkt i den nye struktur udvikling i Danmark – den nye kommunalreformen og de nye regioner i Danmark fra d. 1. januar 2007 – har Øko-net nu taget initiativ til at blive forankret mere fysisk i det nye Danmark. Dette sker ved at Øko-net har taget initiativ til at der oprettes lokale afdelinger af Øko-net, der alle har følgende formål:

”Formålet med Øko-net XXXXX er på et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling – samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag.
Ved økologi forstås en husholdning med ressourcer, der er i balance med naturen.
Ved bæredygtig udvikling forstås en udvikling, der tager globale, miljømæssige og sociale hensyn både til nulevende og kommende generationer.
Der lægges vægt på også at engagere ungdommen i foreningen og i arbejdet med ovennævnte formål”.

I december 2006 er der i første omgang stiftet de fire første lokalafdelinger af Øko-net – hhv. Øko-net Nordjylland, Øko-net Midtjylland, Øko-net Sjælland og Øko-net Hovedstaden. Vi arbejder også på at stifte et Øko-net Syddanmark, men i første omgang varetages aktiviteterne her af Øko-nets landsafdelingen i Ollerup ved Svendborg.

I starten af det nye år vil der her på hjemmesiden komme nærmere oplysninger om de nye lokal afdelinger af Øko-net – kontaktadresse mv.

I 2007 er målet at der minimum afholdes et arrangement i hver region – og Øko-net vil samtidig arbejde på at skabe mere opmærksomhed omkring Øko-nets aktiviteter og mærkesager. Et andet mål er at blive flere medlemmer – gerne et godt stykke over 1000 medlemmer i 2007 – fra 600 i 2006.

Som medlem af Øko-net støtter man et landsdækkende arbejde for,
– at virkeliggøre Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark og Balanceakten som et visuelt international symbol for FN-tiåret for UBU
– at etablere en landsdækkende klimanetværk for unge til unge og unge til ældre
– at skabe et landsdækkende netværk af lokale Øko-net aktiviteter
– at udvikle Danmarks grønne svar på de gule sider – De Grønne Sider på nettet
– at afholde et årligt Øko-net landsseminar med folkeoplysning, debat og meninger, mad og musik & økologi og kultur
m.m, m.m, m.m…