Øko-net deltog sammen med Idébanken fra Oslo, også i den 2. Nordiske Bæredygtighedskonference der blev afholdt i Oslo i oktober 2006. I referatet/anbefalingerne fra denne konference var der stor fokus på Balanceakten og vigtigheden i et nordiskbidrag til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Dette fokus følges op på konferencen i Odense, hvor Øko-nets rolle er at følge op på anbefalingerne i Oslo. De kan læses her: Uddrag, sammendrag og hovedanbefalingerne fra opfølgningen af konferencen framtid-kom.no som blev afholdt i Oslo d. 26. og 27. oktober 2006 – en nordisk konference om bæredygtig samfundsudvikling: Mobilisering for miljø og bæredygtighed Opfølgning af Framtid-kom.no Fra kapitlet om Uddannelse for bæredygtig udvikling (side 39-41): Folkeoplysning som arena for FN’s uddannelsestiår (Side 39): o Det fællesnordiske projekt Balanceakten og dets tre mål (de tre P’er: pædagogik, praktisk, politisk) bør aktivt indføres i alle uddannelser og folkeoplysningssammenhænge. Balanceakten bør som planlagt udvikles til et nordisk bidrag til FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. o Projektet bør gøres kendt gennem internationale netværk og processer, med vægt på både det pædagogiske, praktiske og politiske aspekt. Målet om at Balanceakten de næste otte år sættes op på ti internationale steder, vil synliggøre at dette nordiske projekt indgår i en større international sammenhæng. o Civilsamfundet udgøres af borgere og organisationer og grupper som de danner. Civilsamfundet har en vigtig rolle at spille som informationsformidlere og pådrivere, som initiativtagere, allianceskabere og udviklere af dialog og arenaer for udveksling af erfaringer og eksempler. Civilsamfundet arbejde kan styrkes gennem at samarbejde i fælles fora, og ved klare rolledefinitioner. Opfølgningsrapporten blev udgivet af Miljøverndepartemenetet og Kommunernes Sentralforbund i Norge – i samarbejde med Nordisk Ministerråd, Stiftelsen Idébanken, Oslo kommune, Norges Velforbund, Enova, Statskraft og Statsbygg.

One Small Step i Odense

Hent rapport fra Oslo 2006