Bonn Deklarationen, nu i dansk oversættelse

Bonn Deklarationen
– opråb og aktion for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (erklæringen fra konferencen)
Under ledelse af Charles Hopkins, UNESCO and UNU Chairs in Esd, blev der under konferencen udarbejdet en fælles deklaration på bedste demokratiske vis. Redaktionsgruppen bestod af 2 fra hver af 6 regioner i FN. Af 12 eksperter + en række observatører – i alt 50-60 folk.

Her er nogle udpluk fra deklarationen, som i sin fulde længde i en oversat dansk version, kan hentes her: http://www.ubu10.dk/downloadfiles/BonnDeclaration_DK.pdf

Traditionen tro blev der udsendt en erklæring fra dette første større internationale møde, siden opstarts konferencen i 2005 i Ahmedabad i Indien, deklarationen fra 2005 kan hentes her: http://www.ubu10.dk/pages/990.asp

Den nye Bonn Deklaration er fyldig og stiller en række krav om handling til verdenssamfundet og de politiske niveauer.

På det politiske niveau er udfordringen stor – to centrale punkter lyder:

Mobilisere tilstrækkelige ressourcer og finansiering til gavn for UBU, især ved at indbygge UBU i landenes udviklingspolitik og bevillingssystemer, i FN’s fælles programplanlægning for de enkelte lande og andre politiske rammer (f.eks. strategier omfattende en hel sektor), samt i EFA- og MDG-tiltag

[EFA: Uddannelse for alle; MDG: Årtusindudviklingsmålene]. Udbrede og medtage UBU i fondes og donorers prioriteringer.

Omlægge uddannelsessystemerne til at beskæftige sig med bæredygtighedsproblemer gennem sammenhængende politikker på nationalt og lokalt plan. Udarbejde og gennemføre UBU-politikker gennem koordinerede tværsektorielle/tværministerielle strategier, der medinddrager erhvervslivet, civilsamfundet, lokalsamfund og forskerkredse.

Og rent praktisk betyder det ude i uddannelsesverdenen:

Arbejde for, at bæredygtighedsproblemstillinger indarbejdes ved hjælp af en helhedsbetonet og gennemgribende strategi, både i formaliseret undervisning og i ikke-formel og uformel uddannelse på alle niveauer, og her specielt ved at udvikle effektive pædagogiske strategier, efteruddannelse af lærere, lærerpraktik, pensa, undervisningsmaterialer og udvikling af skoleledelse, og også ved at anerkende den store betydning, som både ikke-formel og uformel læring og efter- og videreuddannelse på arbejdspladsen har. Bæredygtig uvikling er et tværgående emne med relevans for alle fag og sektorer.

Deklarationen kommer også med en række anbefalinger til UNESCO der er hovedansvarlig instans for FN-tiåret. Herunder en udvidet kobling mellem UBU og klima/COP15 – to punkter lyder:

Sætte fokus på relevansen og vigtigheden af uddannelse og efteruddannelse under FN’s klimatopmøde (COP 15) i København i december 2009, i samråd og samarbejde med andre parter.

Øge bestræbelserne og initiativerne for at få sat uddannelse om klimaændringerne højere op på den internationale dagsorden, inden for rammerne af FN’s UBU-tiår, i sammenhæng med UNESCO’s handlingsstrategi

Hent Bonn Deklarationen

Læs om UBU10