Øko-net er ved at starte et nyt projekt op der har arbejdstitlen ’ Et DOGME-folkeoplysningsprojekt om bæredygtig udvikling’. Det er projektets formål at skabe et nordisk fokus på hvad der er et af fremtidens centrale folkeoplysningsprojekter, samt at skabe et reelt grundlag for et folkeoplysningsprojekt om bæredygtig udvikling. Læs mere om Dogme-projektet og de nordiske samarbejdspartnere.

Et Dogme-dokument for bæredygtig udvikling skal udarbejdes, af et dertil nedsat Dogme-råd på 30 personer, til brug i Norge, Sverige og Danmark. Projektet har første og fremmest som målgruppe de nordiske folkehøjskoler og folkeoplysningsorganisationer, der alle vil få tilsendt Dogme-dokumentet i foråret 2004 med henvendelse om at debattere reglerne og om muligt at tilslutte sig reglerne.

Øko-net har taget kontakt til Stiftelsen Idébanken i Oslo, Norge og Ekocentrum i Göteborg, Sverige, der begge har været interesseret i at gå ind i projektet og at være koordinator og bindeled for kampagnen i deres respektive lande.
Projektet vil når det er i gang blive nærmere præsenteret her på Øko-nets hjemmeside og her i Nyhedsbladet Øko-net.

Projektet er støttet af hhv. Støtteordningen for Nordisk Folkeoplysning og Voksenundervisning (FOVU) under Nordisk Ministerråd og Dansk Folkeoplysnings Samråds Tips- og Lottomidler.

Stiftelsen Idébanken

Ekocentrum