I dette Nyt fra Øko-net, til vores medlemmer og samarbejdspartnere, kan man læse om GO’ GALSKAB’s kampagnen, som Øko-net er med i. Der vil også være en nærmere præsentation af de nye Øko-net lokalafdelinger. Og så vil der være en uddybende orientering om et af de vigtige indsatsområder for Øko-net – nemlig arbejdet med at gøre Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til en realitet i Danmark. Med ønske om god inspiration og gerne reaktion!

Nyt fra Øko-net, nr. 7, marts 2007, kan hentes som pdf-fil.

Nyt fra Øko-net, nr. 7