Nyhedsbladet Øko-net nr. 53 er netop udkommet – denne gang med et debatoplæg om grundloven som indstik: Natur og miljø i grundloven.

Øko-net udgiver med Nyhedsbladet Øko-net nr. 53 en debatpjece der samler nogle centrale pointer og konklusioner fra det debatmøde Øko-net afholdt d. 5. juni om Natur og miljø i grundloven, hvor der var debatindlæg af Mikael Witte (forfatter), John Holten-Andersen (Naturrådet), John Nordbo (92-gruppen) og Anne Mette de Visser (Øko-net).

Debatoplægget er tænkt som inspiration til en fortsat debat rundt om i landet – fx på folkehøjskolerne, gymnasierne og i oplysningsforbundene mv.

Debatoplæggene kan læses i deres fulde længde på internettet – find dem på det specielle grundlovs-område på portalen for bæredygtig udvikling

Grundlovs-området på
BæredygtigUdvikling.nu