En reel folkelig oplysning om bæredygtig udvikling kræver en vedvarende proces med fokus på de gode eksempler og med opbygning af netværk for grønne løsninger og afholdelse af debatmøder om de politiske løsninger.

Folkeoplysningsforeningen Øko-net byder klimaåret velkomment med et 15 års jubilæums-seminar d. 24. januar med temaet: Klimakrise Nej Tak – ja tak til klimasikring og bæredygtighed.
Vi har den vision, at politikerne starter en debat om, hvordan civilsamfundet og det folkelige bæredygtighedsarbejde skal inddrages og støttes i det fremtidige arbejde for at løse klimakrisen.

Læs hele debat indlægget på Øko-nets blog.

Øko-nets Blog