NYHEDSBLADET ØKO-NET
udgives 4-6 gange årligt, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet samt at formidle idéer, inspiration og oplysning inden for bæredygtig udvikling, økologi, miljø og natur til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer.

Øko-net har tidligere været støttet af Den Grønne Fond.
Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og 92-gruppen.

Medlemskab af Netværket i 2003 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 150 kr. (for studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr. ).
Fås ved indbetaling på giro-nr. 1-222 07 66

REDAKTION
Lars Myrthu-Nielsen (ansv.)

Stof og indlæg modtages løbende.
Annoncer tegnes i begrænset omfang

Tryk / Oplag

Denne tryksag er Svanemærket.
10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.
ISSN 1395-4881

SvendborgTryk, Svendborg.