I dagene 12.-13. juni afholdt Nordisk ministerråd et stort seminar om uddannelse for bæredygtig udvikling i Karlskrona, Sverige, organiseret af det svenske undervisningsministerium. Øko-net var inviteret med som NGO’er i den danske delegation, og fik etableret mange gode kontakter.

I dagene 12.-13. juni afholdt Nordisk ministerråd et stort seminar om uddannelse for bæredygtig udvikling i Karlskrona, Sverige, organiseret af det svenske undervisningsministerium. Deltagerne kom fra landende Baltic 21-samarbejdet, og det var de respektive undervisningsministerier der sendte delegationer. Seminaret var det første officielle nordiske skridt på vej mod FN-tiåret om uddannelse for bæredygtig udvikling (2005-2015), som FN i december 2002 besluttede. Øko-net var inviteret med som NGO’er i den danske delegation, og fik etableret mange gode kontakter. Øko-net vil løbende forfølge procesen bl.a. Nyhedsbladet Øko-net samt på portalen www.BæredygtigUdvikling.nu under området ‘Udannelse’.

Uddannelse