Natural Farming – Karatu, Tanzania

Af Bjarne Laustsen, Øko-net’s projektkoordinator i Karatu, Tanzania

Øko-net har startet et nyt projekt i Tanzania sammen med vores tidligere samarbejdspartner Karatu Development Association.
Øko-net har fået dansk økonomisk støtte på næsten 500.000 kr. til dette projekt gennem CISU.

Formålet med projektet er hjælpe kvinder i 10 grupper at øge deres indkomst niveau gennem dyrkning af grøntsager og hønse hold, ved at introducerer ny teknologi i deres praksis. Denne nye teknologi er baseret på Japansk og Koreansk praksis som går under betegnelsen Natural Farming.

I Tanzaniansk landbrug er der en stigende “modernisering” af landbruget som fra officielt hold støttes og fremmes. Denne modernisering er baseret på modellen omkring Industrielt landbrug som vi kender det i Danmark – mekanisering, kemisk input mm.

Denne model har også i Tanzania mange negative konsekvenser, hvoraf en af de vigtigste er en fortsat tab af frugtbarhed i landbrugsjorden.

Jord erosion som ofte er en konsekvens af øget mekanisering fører til tab af frugtbar jord i øvre jordlag.

Stigende brug og afhængighed af kemisk gødning medfører at bønderne ikke længere tilfører organisk gødning til deres jord, Så mindre organisk materiale i jorden.

Mængden af mikroorganismer er faldende som følge af brug af kemisk gødning og sprøjtemidler, der dræber mange af de nyttige mikroorganismer.

Natural Farming er en af metoder til at ændre tendensen af faldende frugtbarhed i jorden. Et af elementerne i Natural Farming er at forøge antallet af nyttige mikroorganismer i jorden. IMO (Indeginous Micro Organism) er centralt i det. IMO høstes fra steder med jord hvor der er observeret stor frugtbarhed. IMO opformeres fra denne høst og bruges så til kompost fremstilling.

I Natural Farming der fremstilles også andre præparater som kan bruges til at fremme væksten af planter. På det punkt er der mange ligheder med Biodynamisk landbrug.

Bokashi Compost – Fermenteret kompost er også central i Natural Farming. Fermenteret kompost fremstilles ved at komposterer organisk materiale ved hjælp af IMO og andre præparater. Denne kompostering forløber forholdsvis hurtigt i løbet af 2 uger er komposten færdig fermenteret.

I denne kompost iblander vi carbonised rice husk – Bio Char. Dette forøger indholdet af carbon i jorden. I Tanzania er der store mængder af rice husk (Rice husk er den yderste skal del af rice korn, rice husk har et stort indhold af silika og er derfor meget svært nedbrydelig, ender derfor ofte op som store mængder af affalds produkter. Carbonisering af rice husk kan overkomme dette problem.)

Komposteret kompost bruger vi til at øge frugtbarheden i kvindernes grøntsags haver.

**

Læs også om det tidligere projekt Øko-net samarbejde om i Karatu – Sustainable Energy Project Karatu