MAD & DEBAT – fællesspisning og filmvisning, for flygtninge og danskere, med efterfølgende debat, er et projektet der er en del af Dansk Folkeoplysnings Samråds projekt: Folkeoplysning For Flygtninge.

Direkte link til tilmelding til arrangementer.

HVOR og HVEM:

Det foregår på ’toppen’ af Svendborg i Ribers Gård, Møllergade 34-36, lige ved den nye havnetrappe. Der spises i ’Udstillingsrummet’, og der ses film i ’Kino 34’, der er en del af fællesskabet Trykkeriet. Vi samarbejder med det nye Øko Cafeteriet i Møllergade 30, der står for Dagens Ret.

HVAD:
Filmene planlægges undervejs – der er i alt planlagt 11 arrangementer i Mad & Debat.
Debatten og projektet faciliteres af Øko-net, der også er tovholder og skaber af projektet. Programmet vil løbende blive annonceret på de sociale medier og på hjemmesiden for projektet, samt via flyers/plakater mv.

BRED INVITATION:
Vi inviterer flygtninge og danskere i Sydfyns området til at deltage. Målet er en ligelig fordeling mellem flygtninge og danskere – og der kan max. være 30 deltagere pr. gang. Det er gratis for flygtninge at deltag til arrangementerne, og det kan lade sig gøre da projektet er et udviklingsprojekt.
Der inviteres bl.a. via en række samarbejdspartnere, der har berøring med de lokale flygtninge i Svendborg og omegn, bl.a.: Venligboerne, Svendborg Integrationsråd, Lær Dansk og Kontakt Mellem Mennesker.

BAGGRUND:

MAD & DEBAT projektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor Øko-net er medlem, og er et led i det landsdækkende projekt ’Folkeoplysning for flygtninge’, der med initiativet vil tilbyde folkeoplysning for flygtninge, med flygtninge og om flygtninge. Baggrunden er, at vi befinder os i en flygtningekrise. Og en af de store udfordringer er at få en vellykket integration, af folk fra andre kulturer, der er i en ny og presset situation, hvor stress og posttraumatisk stresslidelse kan være med i bagagen. For mange skal livet leves i et fremmed land fremover. ’Folkeoplysning for flygtninge’ er en ambition for folkeoplysningen i Danmark, og vi vil i regi af Øko-net og en række indbudte lokale netværk byde ind med vores bud på aktiviteter og formidling af løsninger der kan bidrage til et godt liv, trods udfordringerne.

KONTAKT og nærmere oplysninger:
Fås hos projektleder Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net
Adresse: Møllergade 34, 5700 Svendborg (over Kino 34).
Mail: eco-net@eco-net.dk / Mobil: 4073 4324

Projekt-hjemmeside, hvor man også melder sig til: www.eco-net.dk/madogdebat
Facebook under begivenheder: https://www.facebook.com/ØKO-NET-ECO-NETDK-144487175645018/