Sammen med Idebanken fra Norge var Øko-net repræsenteret på konferencen EU as Global Actor i Lund d. 28.-29. september. Vi præsenterede bl.a. Balanceakten, der som nordisk kampagne er ved at starte op igen, med fokus på de nordiske folkehøjskolers bidrag inden for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Øko-net har fulgt UBU de sidste 5 år, og deltog således i konferencen med et mandat fra 92-gruppen, hvor vi er med til at følge de politiske vinkler på UBU i såvel verden som i Danmark.

Øko-net arbejde i øjeblikket på at få afholdt en halvvejs konference for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) til næste år. Desuden vil der under klimatopmødet i december i København være en større kampagne for Balanceakten – med opsætning af 10 store skulpturer som symbol på UBU og den udfordrende balancegang livet er!

Læs om Lund Calling

Læs om Balanceakten