Øko-net vil i efteråret 2006 og foråret 2007 gennemføre et udviklingsprojekt omkring at udvikle et Klimanetværk for Unge.

Baggrunden for projektet skal findes i, at de menneske skabte klimaændringer nu er blevet en erkendt realitet og udgør nu en af de største trusler imod den bæredygtige udvikling af det danske samfund og det globale samfund.

Der er derfor meget, der peger på at problematikkerne omkring klimaændringer vil blive et af de fremtidige største debatemner og være centralt i den demokratiske debat i Danmark.

Klimaændringer har imidlertid ind til nu været næsten totalt fraværende i den folkelige dialog. Samtidig viser undersøgelser, at folks viden omkring hele problem komplekset klimaændringer er meget begrænset.

Der er derfor et stort behov for en folkelig oplysningsindsats på området.

Klimaproblematikken er et klassisk eksempel på det centrale i begrebet bæredygtig udvikling. At nutidige handlinger (eller fraværet af handlinger) rammer andre mennesker til en anden tid og/eller et andet sted.

I Danmark vil det være den yngre generation, der mest markant vil komme til at mærke konsekvenserne af de klimaændringer, der allerede er ved at ske og som vil komme til at finde sted.
Det vil være deres fremtidige livsvilkår, som i størst omfang vil blive truet af den manglende bæredygtighed i udviklingen.

Det vil derfor også være den yngre generation, der vil være mest motiveret til at gå aktivt ind i et folkeoplysnings arbejde. Samtidig ved vi fra vores hidtidige aktiviteter, at den generation indtil nu kun har været lidt involveret i det folkelige miljøarbejde.
Dette skyldes muligvis, at dette arbejde har været præget af tidligere tiders aktivitetsformer.
Det må derfor erkendes, at der er brug for nye aktivitetsformer, hvis det store potentiale, der ligger i den yngre generation, skal inddrages aktivt i et folkeligt oplysnings arbejde omkring klima problematikkerne.

Øko-net vil derfor iværksætte et udviklingsprojekt for dette arbejde. Projektet vil være baseret på følgende principper:

– Netværks baseret.

– Hente inspiration fra principperne bag det norske projekt: Pædagogik for de rige.

– Baseret på principperne bag Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (læs mere om FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, 2005-2014 på www.ubu10.dk).

– Refleksion – dialog – aktivitet.

I forbindelse med projektet er der etableret et web-site hvor projektet kan følges – klik ind på www.klimakrise.dk

Udviklingsprojektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråds tips- og lottomidler.

Læs mere om projektet
på klimakrise.dk