Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet i Polen, december 2008

Verden står overfor en global klimakrise – Videnskaben, med FN’s klimapanel (IPCC) i spidsen, peger på, at den globale opvarmning er en realitet, at den primært er menneskeskabt, og at konsekvenserne vil være uoverskuelige, med mindre vi handler nu.

Samtidigt viser effekterne af klimaændringerne sig i stigende grad rundt om på kloden og langt hurtigere end forventet for blot nogle få år siden. De griber allerede nu ind i mange millioner menneskers liv, og truer med om få år, at have ødelæggende virkning på det liv en stor del af verdens befolkning må leve.

Det haster derfor. Hvis det skal lykkes, at vende det globale drivhusgasudslip indenfor de næste få år som IPCC anbefaler, må der handles – og handles nu.

Derfor må de ansvarlige politikere og beslutningstagere leve op til deres ansvar og sikre de fornødne fremskridt i de internationale klimaforhandlinger. Vi må væk fra de snævre nationale egeninteresser, der præger forhandlingerne i dag, og truer med at forhindre indgåelsen af den nødvendige globale aftale på klimamødet i København i december 2009.

Klimakonventionsmødet i Poznan, Polen i december 2008 er i den forbindelse afgørende.
Afgørende for at bringe de globale forhandlinger tilstrækkeligt videre frem mod en global klimaaftale i København i 2009. Uden store fremskridt i forhandlingerne i Poznan er det usandsynligt, at en tilstrækkelig og retfærdig aftale kan indgås i København.

Læs 92-gruppens bud på hvad Danmark skal arbejde for på mødet i Poznan i positionspapiret.

92-gruppens positionspapir

COP 14 i Polen 2008

COP 15 i Danmark 2009