Miljø og bæredygtig udvikling indgår stort set ikke i de treårige udviklingskontrakter, som uddannelsesministeren har forhandlet på plads med landets universiteter. Dette er kritisabelt al den stund miljø og bæredygtighed så vidt muligt bør integreres i al forskning og undervisning og der bør opstilles bindende målsætninger for nedbringelse af universiteternes CO2-udledninger. Regeringen må også sørge for, at hensynet til miljø og bæredygtig udvikling tages med i universitetslovens, gymnasielovens og folkeskolelovens formålsparagraffer. Den grønne omstilling af økonomien, der lægges op til i regeringsgrundlaget, bør modsvares af en grøn omstilling af universiteterne og hele uddannelsessystemet. Regeringen og repræsentanter for så mange samfundssektorer som muligt må udvikle en national handlingsplan for denne omstilling.

*
I artiklen kritiseres det forhold, at miljø og bæredygtighed stort set ikke indgår i de treårige udviklingskontrakter, som uddannelsesministeren tidligere i år har forhandlet på plads med landets universiteter. Endvidere plæderes der for, at den grønne omstilling af økonomien, der lægges op til i regeringsgrundlaget, bør modsvares af en grøn omstilling af universiteterne og hele uddannelsessystemet, og der med udgangspunkt i FN’s tiår for bæredygtig
udvikling bør udvikles en national handlingsplan for uddannelse for bæredygtig
udvikling (UBU).

Artiklen har en akut nyhedsværdi, al den stund den plæderer for en fortsættelse af RCE-Danmark – et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO&fnyt;ere, undervisere og andre, der arbejder med at fremme, udvikle og praktisere UBU i Danmark. Finansieringen af netværket ophører imidlertid ved udgangen af 2012 og vi håber, at dette kan blive et tema i de igangværende finanslovsforhandlinger.

Vores professionelle baggrund er flg.:

Lars Myrthu-Nielsen er sekretariatsleder for
folkeoplysnings- og miljøorganisationen Øko-net, der siden 2005 har beskæftiget
sig med UBU. Hjemmeside, Øko-net:
http://web.eco-net.dk/home/index.asp
Øko-nets UBU-hjemmeside:
http://www.ubu10.dk/home/index.asp

Niels Henrik Hooge er cand. jur. og bachelor i filosofi og har igennem årene samarbejdet med en række danske og udenlandske
miljøorganisationer. Han har også beskæftiget sig med uddannelse for bæredygtig udvikling og i juli i år offentliggjorde han artiklen ’Det grønne
uddannelsesimperativ’ i det peer-reviewede fagfilosofiske tidsskrift Studier i Pædagogisk Filosofi, jf. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/issue/current

Kontaktoplysninger:

Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net sekretariatet, Ærtevej 120,
Egense, 5700 Svendborg, tlf. 62 24 43 24, e-mail: lmn@eco-net.dk

Niels Henrik Hooge, Tyrolsgade 5, 4 th., 2300 København S,
tlf. 21 83 79 94, e-mail: nh_hooge@yahoo.dk

Læs artiklen på Kritisk Debat