Hermed indkaldes til generalforsamling for Øko-net d. 15. marts 2020 kl. 9.30-12.30

Generalforsamlingen holdes i mødelokalet på Græsrodsgården/Lev & Lær Husmandsstedet

Adresse: Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg

Seminaret og årsmødet holdes fra 13. marts og lørdag d. 14. marts (programmet er under udarbejdelse og udsendes snarest) og slutter søndag d. 15. marts med visionssnak om Græsrodsgården og Lev & Lær visionerne samt Generalforsamlingen 2020 i Øko-net.

Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk 

Vel mødet til Seminar og Årsmøde 2020

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Camilla Carstensen, formand & Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder