Lørdag d. 28. april 2012

10.00 -13.00 – Generalforsamling 2012

9.30-10.30:
Ankomst, netværk og tjek-in. Der servers kaffe og te.

10.30-12.30: Årsmøde og generalforsamling
Øko-nets generalforsamling 2012 afholdes på Galleri Galschiøt i Odense.
Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-net’s hjemmeside: www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

Resten af programmet er under forberedelse og vil snarest kunne findes her:-)

Oplægget er følgende:
Kort præsentation af seminaret, om Rio-processen, fra Rio i 1992 til Rio+20 i 2012, og det fælles for én bæredygtig udvikling!

“Fællesskab kan overvinde de kræfter der splitter samfund. Efter årtier præget af småtskårenhed er samarbejde igen på dagsordenen. Klimakrisen og den grønne udfordring kalder på nysgerrighed og lyst til at skabe nyt. Fremtidens løsninger kommer ikke fra hovedkvartererne, men fra udkanter, hvor folk forvalter fælles ressourcer i fællesskab”.
Sådan præsentere den nye bog Fælledskab af Søren Hermansen og Tor Nørretranders sig, netop udkommet i november 2011.
I Øko-net har vi også altid haft fokus på fælleskaber og netværk, og den nødvendige debat og folkeoplysning for en bæredygtig udvikling. Vi invitere derfor med dette årsmøde til et fællesskabs møde, hvor målet er at skabe en platform hvor vi kan møde hinanden, med hver vores forskellige indgangsvinkler til det samme emne – nemlig vores fælles fremtid. Og netop den er til ’storvask’ eller eftersyn, når verdens ledere, meningsdanner og græsrødder afholder næste store verdenstopmøde for bæredygtig udvikling – Rio+20, juni 2012, der markere 20 året for verdens første topmøde for bæredygtig udvikling – Rio-topmødet for Miljø- og Udvikling, Rio de Janerio 1992.
Målet er en konstruktiv debat – og forhåbentlig mere liv i netværkene, samarbejdet og ikke mindst Øko-net, der bl.a. arbejder for et bredt kendskab til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – og for den nødvendige folkeoplysning for bæredygtig udvikling.
Vel mødt! Vi slutter med en festlig aften (det er muligt at overnatte i sovepose på ejet liggeunderlag – eller på nærmeste kro i nærheden af Galleri Galschiøt).

 

Program for årsmødet 2012

Program for 27.04.12