Uddannelse for en nødvendig bæredygtig omstilling
– hvad skal Danmark gøre?

FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) er i 2010 halvvejs. Tiåret blev vedtaget igangsat som en del af opsummeringen af Rio-konferencen i Johannesburg 2002. Erfaringerne viste at arbejdet med en bæredygtig udvikling ikke kan lykkes uden en kraftig intensivering af uddannelser for en bæredygtig udvikling. Handlingskompetencer fremhæves, derfor lægges der vægt på samspillet mellem de teoretiske kundskaber, vore praktiske færdigheder og vore værdiprioriteringer og holdninger. Således kan vi nå frem imod en bæredygtig udvikling hvor kommende generationer har samme muligheder som os. I en bred demokratisk proces skal vi skabe et frugtbart samspil mellem økonomiske, sociale og økologiske mål. Tiåret er en international udviklingsproces for UBU med et bredt spekter af aktiviteter i forskellige lande og på forskellige niveauer.

Hvis det skal lykkes, er det nødvendig at Danmark får en større udnyttelse af dette omfattende arbejde.
Derfor er der nu brug for en markering af at vi er lidt over halvvejs inde i FN-tiåret, en markering der samtidig formulere et politisk mål for den sidste halvdel af tiåret. Civilsamfundet må tage sagen i egen hånd, og invitere beslutningstagere og politikere til en halvvejs-markering, der samtidig overlevere en række anbefalinger til politikerne. For der er brug for et politiske ejerskab omkring UBU, såvel hos regeringen som hos resten af Folketinget. Den klimakrise vi befinder os i kan ikke løses uden en uddannelsesmæssig omstilling, der arbejder med på de fremtidsvisioner som fx klimakommissionsrapporten netop har meldt ud.

Øko-net, 92-gruppen og Idébanken (fra Norge) invitere derfor, d. 10. november 2010 på Christiansborg, til en dansk halvvejskonference for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, hvor der vil blive præsenteret en række anbefalinger til regeringen og Folketinget om initiativer i den sidste halvdel af tiåret.

Læs nærmere om halvvejskonferencen i programmet.
DOWNLOAD programmet her til højre.

Du kan også finde arrangementet i Øko-kalenderen på Øko-info. Brug linket her til højre.

DOWNLOAD halvvejsprogram

Halvvejskonferencen i Øko-kalenderen