Pressemelding fra Stiftelsen Idébanken torsdag 26. april kl 09.30

Fredag 27.april er 25-årsdagen for Brundtlandkommisjonens framlegging av «Our Common Future». Rapporten initierte den globale bærekraftkonferansen i Rio i 1992. I juni i år arrangeres det på nytt en global konferanse i Rio – Rio+20 – for å drøfte veier videre. Stiftelsen Idébanken lanserer derfor fredag boka «NORDIC Success stories in Sustainability» – en publikasjon som presenterer suksessrike nordiske eksempler med lokalt bærekraftarbeid i disse 20 årene.

– Det finnes et stort ubrukt mulighetsrom, sier Kai Arne Armann, daglig leder i Stiftelsen Idébanken. – Mange lokalsamfunn har levert oppsiktsvekkende resultater som er overraskende dårlig kjent. Eksemplene i boka viser et mulighetsrom som er betydelig større enn det som utnyttes i den daglige politikken, sier han.

Kontaktpersoner:

Kai Arne Armann, daglig leder, tlf: 22 98 60 80, mob 951 18 412

Chris Butters, seniorrådgiver, tlf: 22 98 60 80, mob 993 60 976

Mads B. Nakkerud, seniorrådgiver, tlf: 22 98 60 80, mob 957 35 453

Kirsten Paaby, seniorrådgiver, tlf: 22 98 60 80

Priv til red:

Ta gjerne kontakt for å få tips om lokale ressurspersoner på de ulike stedene som er omtalt som gode eksempler i boka.

 

Link til lanceringen og bogen

Link til Idébanken