Gensplejsede planter, der er på vej til EU-godkendelse, skal hverken være i naturen eller på middagsbordet! Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis støtter op bag fælles dansk kampagne for modstand mod gensplejsning i det europæiske landbrug.

Flere organisationer i Danmark melder nu klart ud og viser sin modstand mod gensplejsning i det europæiske landbrug. Organisationerne mener blandt andet, at de sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser ikke er undersøgt ordentligt, og dertil kommer en lang række problemer for den del af landbruget, herunder de økologiske landmænd, der ønsker at holde sig fri for GMO. Vi risikerer spredning af GMO til de økologiske marker og en fordyrelse af økologiske varer pga. nye udgifter. Det kan ikke være rigtigt, at såvel landmænd som forbrugerne er ved at miste det frie valg i et så vigtigt spørgsmål om etik, sundhed og miljø. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at de bioteknologiske virksomheder regner med at tjene penge på gensplejsede afgrøder og mad. Men hvem skal betale regningen, når spredningen sker? Forbrugerne, de økologiske landmænd eller miljøet? Det sidste spørgsmål er der ingen, der for alvor har forholdt sig til. Derfor siger organisationerne nej. Målet er et GMO-frit dansk landbrug. På kampagnens hjemmeside kan Du også være med til at påvirke debatten, samt se hvilke organisationer der står bag kampagnen.

GMO? NEJ TAK! kampagnen