I 2012 er det 20 år siden FN’s konference for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro, hvor man bl.a. skrev i konferencens slutdokument ”Agenda 21” i kapitel 36 disse ord: ”Uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer.”
Nu er vi på vej mod 20 året for FN Rio-topmødet om Miljø og Udvikling i 1992, der for alvor satte bæredygtighed på dagsordenen. Således er der Rio+20 topmøde i juni 2012 i Rio, Brasilien. Og et af de spor der startede i Rio i 1992, var Agenda 21-processen, der appellerede til at alle borgere og niveauer i samfundet skulle deltage aktivet i at skabe bæredygtig udvikling. Bl.a. skulle alle uddannelser skabe Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Siden 2005 har vi været i gang med et FN-tiår derfor, men der er stadig langt igen i Danmark (og Verden), før vi kan sige at alle uddannelser er med. Bl.a. fordi der fra regeringen og Folketinget ikke er skabt den nødvendige finansiering og handlingsplan.

Læs mere om forberedelserne af Rio+20 mødet næste år i 92-gruppens Nyhedsbrev nr. 77, december 2011.12.22

I 2012 er det også 40 år siden FN’s og Verdens først miljø-konference, forløberen for Rio-topmødet 1992 og hele denne proces, over Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 til Rio+20.
Dette markeres med en international konference om bæredygtig udvikling i Stockholm d. 23.-24. april 2012.

Få et kort historisk overblik over FN’s bæredygtighedskonferencer:
I juni 1972 blev De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø afholdt i Stockholm. For første gang, samledes FN-ledere og andre centrale aktører for at drøfte internationale miljøspørgsmål. Denne konference blev efterfulgt af Stockholm 10 i Nairobi (1982), FN-konferencen om miljø og udvikling i Rio de Janeiro (1992) og FN-verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg (2002). I 2012 FN-konferencen om bæredygtig udvikling (Rio +20), der vil blive afholdt i Rio de Janeiro.

 

92-gruppens Nyhedsbrev nr. 77

Stockholm+40