GENERALFORSAMLING 2022 i Øko-net

Generalforsamlingen holdes i mødelokalet på Lev & Lær Gården

Adresse: Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 4. juni, kl. 9.00-10.45  i forbindelse med Øko-nets årsmøde 2022 (programmet er under udarbejdelse og udsendes snarest).

Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk 

Vel mødet til Årsmøde 2022

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Camilla Carstensen, formand & Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder