Civilsamfundets fællesskaber skal gives næring og frihed, så de bedst muligt kan byde ind med kreative tilbud og løsninger på problemer, der ikke behøver blive løst af stat eller marked. Når vi i de frivillige fællesskaber kan løfte opgaver uden at det giver sociale skævheder eller usikre resultater, er den folkelige deltagelse og det engagerede ejerskab ofte at foretrække frem for de standardiserede svar, staten kan give.

Og når der ikke er grund til at reservere løsningerne til nogen, der vil tjene private penge, skal civilsamfundet have forrang, når det kan levere samme eller større kvalitet og effektivitet. Vi skal hellere skabe aktive samfundsborgere end passive klienter og kræsne kunder.

– uddrag fra Kroniken af Annette Vilhelmsen i Politiken 19. sep. 2012

Læs hele kronikken