FORBRUG, MISBRUG OG KLIMAKRISE
– fra klimakrise til klimasikring med afsæt i menneskelivet

Øko-net arrangere fem regionale klima-debatmøder i maj/juni 2009.
STEEN MØLLER fra Friland er hovedoplægsholder.

Møderne arrangeres af Øko-nets lokalafdelinger i samarbejde med Øko-nets sekretariat og lokale miljø-organisationer.
Vel mødt!

FEM Klima-debatmøder

Mandag d. 18. maj kl. 19.30 på Kultur-huset i Sorø (Frederiksvej 27, 4180 Sorø)
Arr.: Øko-net Sjælland og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00 på
Riddersalen, Jytte Abildstrøms teater på Frederiksberg (Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg)
Arr.: Øko-net Hovedstaden og Klimabevægelsen

Onsdag d. 3. juni kl. 19.00 på Gyngen i Århus (Mejlgade 53, 8000 Århus C)
Arr.: Øko-net Midtjylland, FO-Århus og Klimabevægelsen i Århus

Torsdag d. 4. juni kl. 19.00 på Halkær Kro (Halkærvej 59, Halkær, 9240 Nibe)
Debatmødet sker dagen før og som optakt til Halkær Festival 2009, der også har undertitlen/sloganet: “Fest med Nordboerne, Kelterne og Økologerne – For kulturen, selvbestemmelsen og miljøet”.
Arr.: Øko-net Nordjylland og Folkeforeningen Halkær Ådalen

Onsdag d. 10. juni kl. 19.00 på Galleri Galschiøt i Odense (Banevænget 22, 5270 Odense N)
Arr.: Øko-net Syddanmark, Klimabevægelsen på Fyn og Art in Defense of Humanism v. Jens Galschiøt

PROGRAM

19.00-19.30: Velkomst ved arrangørerne
(forskudt én halv time i Sorø, start kl. 19.30)

19.30-20.30: Debatoplæg v. Steen Møller fra Friland: “Forbrug, misbrug og klimakrise
– fra klimakrise til klimasikring med afsæt i menneskelivet”
Steen Møller livs-filosof og øko-entreprenør, vil med et nyt foredrag
går aktivt ind i debatten om løsningen af klimakrisen i klimaåret 2009

20.30-21.00: Pause og øko-café – øl/vand og kaffe/te

21.00-22.00: Spørgsmål og debat. Idébank for klimasikring.

22.00-: Afrunding og evt. mulighed for uformel café snak til det er tid at gå hjem…

BAGGRUND FOR DEBATMØDERNE:
Vi er midt i en klimakrise tid, en tid hvor en klimasikring af vore handlinger er nødvendig, hvis altså ikke klimakrisen skal være vores fremtidige partner i alle livssammenhænge. Mennesket har nøglen til at afklare det spørgsmål, og FN står bag den verdensproces for at løse problemet, som i 2009 fører frem til COP15-klimatopmødet i december i København, hvor nye forpligtende aftaler skal indgås og afløse den nuværende Kyoto-protokol fra 1997.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Deltagelse er gratis. Dog vil der være betaling for kaffe/te og øl/vand mv.
Vi opfordre samtidig til at man giver et støttebidrag på 50 kr. og bliver medlem af Øko-net – den bedste måde at støtte det folkeoplysende arbejde på! Læs mere på www.eco-net.dk om at blive medlem!
Yderligere oplysninger om møderne fås på tlf. 40 73 43 24 hos Øko-net.

Debatmøderne er støttet af Klimapuljen under Dansk Folkeoplysnings Samråd

Øko-net

Hent A4-flyer for debatmøderne