VÆR MED til en mangfoldig og smuk march i København hvor vi sætter en tyk streg under vores krav om ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed. Vi mødes på Bertel Thorvaldsens Plads den 8. September kl. 13.00 til taler og musik hvorefter vi sammen går igennem Københavns gader.

Den 8. september er en Global Action Day, hvor folk jorden rundt samles om aktioner der markerer behovet for en hurtig og retfærdig omstilling mod en fossilfri verden.

Vi ønsker at skabe en inklusiv og mangfoldig begivenhed som kan samle folk på tværs af alder, køn, partitilhørsforhold, osv.
Frem mod den 8. september vil vi opbygge momentum og engagement via pre-events som arrangeres uafhængigt af, men i samhørighed med, marchen. Vi vil løbende informere om disse pre-events på Folkets Klimamarch København, denne side, og på vores hjemmeside www.klimamarchkbh.com.

Folkets Klimamarch arrangeres igen i år af et netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Marchen støttes af en voksende gruppe af organisationer som alle arbejder for ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed:

Danmarks grønne tænketank Concito // Klimabevægelsen i Danmark // NOAH // Mellemfolkeligt Samvirke // Greenpeace Danmark // Omstilling Nu// Rådet for Bæredygtig Trafik // Verdens Skove // Bedsteforældrenes Klimaaktion // Tid til fred – aktiv mod krig // Black Lives Matter Denmark // Øko-net // CARE Danmark // Plastic Change // Sex og Samfund // Det Økologiske Råd // KlimaKollektivet // Bicycle Innovation Lab // Skifergas Nej Tak // Fredsvagten ved Christiansborg // VedvarendeEnergi // UngEnergi // Landsforeningen for Økosamfund // Oxfam IBIS // Danmarks Naturfredningsforening // WWF Verdensnaturfonden // Cyklistforbundet // Materiale Centralen // Afrika Kontakt // Levende Hav // Den Grønne Studenterbevægelse // Nyt fra Amager Fælleds Venner // Climagination // Venligboerne København

Hvis du vil hjælpe på selve dagen for marchen og/eller før kan du kontakte vores frivillig-koordinator Sarah, sarah.hellebek@gmail.com el. skriv gerne til Folkets Klimamarch København 2018. Mere information også findes her: www.klimamarchkbh.com

Den endelige rute og program for talere og musik følger snarest.