Kulturminister Marianne Jelved der brænder for folkeoplysningen, har udnævnt d. 22. april til at være Folkeoplysningens dag. Øko-net syntes at det ret symbolsk er en god dag – for det er også Jordens dag, som er en tradition der startede den 22. april 1970 i USA for at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer. Jordens dag er blevet fejret samme dag hvert år siden dengang.

I dag d. 22. april 2013 holder kulturministeren i Odense sin første konference om en national vision for folkeoplysningen. Her deltager også Øko-net.

Se programmet for denne Folkeoplysnings Dags første konference:

Kulturministerens konference om en national vision for folkeoplysningen

Den 22. april kl. 10-18 på Kulturmaskinen, Farvegården 7, 5100 Odense C

Folkeoplysningen har været med til at opbygge det velfærdssamfund, vi kender i dag – dels ved at danne og uddanne befolkningen, og dels ved at inddrage borgere i forplig-tende og værdibaserede fællesskaber i foreningslivets rammer.

Den økonomiske krise og presset på velfærdssamfundet er en udfordring for de værdier, som folkeoplysningen har været med til at skabe, og vi må derfor tænke folkeoplysnin-gen på en anden måde end tidligere. Konkret er udfordringerne, hvordan vi kan videre-føre folkeoplysningens historie og traditioner i nye rammer, hvordan vi kan fastholde og udvikle folkeoplysningens grundlæggende værdier, og hvordan vi kan synliggøre for-eningslivets betydning for sammenhængskraften i samfundet og demokratiet.

Konferencens oplæg og drøftelser skal være med til at belyse disse udfordringer og der-med give input til et kommende arbejde med formulering af en national vision for folke-oplysningen.

Program

Kl. 9.30-10.00 Registrering og kaffe

Kl. 10.00-10.10 Dagens program ved ordstyrer Kresten Schultz-Jørgensen

Kl. 10.10-10.30 Velkomst ved kulturminister Marianne Jelved

Kl. 10.30-11.30 Holdninger og folkeoplysning – oplæg og debat
Ove K. Pedersen, professor, Copenhagen Business School

Kl. 11.30-12.30 Ny dagsorden i frivillighedsdebatten – oplæg og debat
Morten Stig Christensen, generalsekretær, Dansk Håndbold Forbund

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-14.45 Skal foreningslivets rolle i lokalsamfundet nytænkes? – Panelde-bat om folkeoplysningens rolle set i forhold til samfundsudvik-lingen og nye krav til den kommunale sektor
• Peter Poulsen, formand, Hornbæk Idrætsforening
• Anders Berner, formand for Bifrost , landsforeningen for rol-lespil
• Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
• Flemming Olsen, Børne- og kulturdirektør, Herlev Kommu-ne

Kl. 14.45-15.15 Kaffepause

Kl. 15.15-16.15 Indspark til det videre arbejde med formuleringen af en national vision for folkeoplysningen – gruppearbejde

Kl. 16.15-16.45 Opsamling på gruppearbejde ved Kresten Schultz-Jørgensen

Kl. 16.45-17.00 Afrunding ved kulturminister Marianne Jelved

Kl. 17.00-18.00 Et glas vin og en bid mad

Ny debat bog om folkeoplysningen