FÆLLESSKAB OG ANSVAR
– for en bæredygtig fremtid, i dag!

Øko-net’s årsmøde 2010
weekenden d. 20.-21. marts
i Ravnen på Friland v. Feldballe, Djursland

Seminar om uddannelse, netværk og handling for bæredygtig omstilling
– mød og oplev bl.a.:
Morten Skriver, billedkunster
Niels Johan Juhl-Nielsen, Transtitions Towns i Danmark
HansHenrik Samuelsen, Klimaforum09
Steen Møller, (rundvisning på) Friland
Festmiddag og koncert med MIKAEL K (fra Klondyke) SOLO

Kort præsentation af seminaret: FÆLLESSKAB OG ANSVAR – for en bæredygtig fremtid, i dag!

”De sammenbrud i jordens økologiske systemer som vi i disse år er vidne til, er nøje forbundet med tilsvarende ødelæggelser i menneskets samfund og kultur. Både i naturen og i kulturen udrydder vi artsrigdom og mangfoldighed til fordel for kommerciel ensretning og materiel vækst. Løsningen på problemet er ikke teknologisk, men kræver en ny måde at se verden på”
Ovenstående analyse stammer fra Morten Skriver (billedekunstner og forfatter), der i 2008 udgav bogen ”Skønhedens befrielse – Forslag til en økologisk æstetik.
Morten Skriver indleder seminaret og får således lov til at skabe fundamentet for en debat om hvordan vi får skabt nye fællesskaber og et folkeligt ansvar – for en bæredygtig fremtid – i dag! (ikke i morgen:-)

Seminaret vil tage udgangspunkt i den aktuelle historiske situation efter COP15. Efter det indledende oplæg, vil der være fokus på hvordan der skabes en folkelig bevægelse, i en bæredygtig retning og omstilling.
Begreber og initiativer som Transition Towns (Omlægnings byer), Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO) vil blive præsenteret.

Nogle spørgsmål kunne være:
Hvor dybt stikker den folkelige klimakrise-bevidsthed efter COP15? Er den vores chance og fundament for at skabe nye bevægelser, netværk og handling – NU?
Eller er den allerede forsvundet med isvinteren?

Tilmelding: Senest onsdag d. 17. marts 2010
på tlf. 62 24 43 24 eller eco-net@eco-net.dk

Hent programmet som pdf